Ochránci přírody vykoupili jednu z nejcennějších lokací Bílých Karpat

2.12.2021
Redakce

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil v rámci kampaně Místo pro přírodu další přírodně cenné pozemky v Bílých Karpatech. Pozemky jsou součástí lokality Bílé potoky nedaleko Valašských Klobouk na Zlínsku.

Bílé potoky patří k nejcennějším lokalitám severní části Bílých Karpat. Tamní ČSOP Kosenka o území pečuje od 80. let minulého století, začátkem 90. let zde ochránci přírody začali vykupovat první pozemky. „Bílé potoky jsou tak pravděpodobně vůbec nejstarší novodobou ‚soukromou rezervací‘ u nás. Letos byly díky veřejné sbírce Místo pro přírodu vykoupeny další tři pozemky o celkové výměře 0,87 hektaru, částečně i mimo hranice přírodní rezervace. Jde o botanicky velmi cennou horskou louku a navazující lesní porost se starými jedlemi, duby, buky a břízami,“ uvedl v tiskové zprávě Jan Moravec z ČSOP, který je koordinátorem kampaně Místo pro přírodu.

„Bílé potoky jsou pestrou mozaikou stanovišť typických pro tento region – vápnité prameniště s horským potůčkem, podhorské louky od vyloženě mokřadních přes vlhké až po sušší bývalé pastviny, rozptýlené dřeviny i navazující přírodě blízké lesy. Roste zde na 300 druhů rostlin, mimo jiné 15 druhů orchidejí, silné populace prvosenky jarní i prvosenky vyšší, vzácná přeslička obrovská, drobný žlutě kvetoucí silně ohrožený řepíček řepíkovitý a řada dalších botanických unikátů,“ uvedl Moravec. Je tu i bohatá skladba živočichů. Výzkumy tu například potvrdily výskyt 108 druhů ploštic.

Bílé potoky jsou území hodnotné i krajinářsky. Lidé mohou lokalitu poznat na začátku července, kdy se tam koná tradiční dobrovolnická akce, kosení bělokarpatských luk.

Cílem kampaně Místo pro přírodu je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snaží ochránci přírodu navracet. Za 18 let se vykoupilo téměř 180 hektarů pozemků po celé republice.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte