Odborníci znovu kontrolují kvalitu vody v Jordánu

27.5.2022
Jiří Bydžovský

Pracovníci Povodí Vltavy provedli letošní třetí odběr vzorku vody z údolní nádrže Jordán v Táboře. Voda je podle nich čirá s vysokou průhledností. Aktuální výskyt řas a sinic je hodnocena na pětibodové stupnici číslem 1. Vodohospodáři provedou další odběry na začátku a na konci června. Kvalitu vody má rovněž zlepšit srážecí stanice fosforu, kterou město začne stavět letos na podzim za 4 miliony korun.

„Nádrž se v době odběru nacházela ve stádiu takzvané čiré vody, které je charakteristické vysokou průhledností vody. Ta se v dolní části nádrže pohybovala kolem čtyř metrů,“ sdělil Jan Potužák, vedoucí vodohospodářské laboratoře Povodí Vltavy.

Aktuální biomasa řas a planktonních sinic byla v nádrži nízká a lze jí hodnotit stupněm 1 na pětibodové stupnici, neobsahuje prozatím žádný vodní květ sinic.

„Kyslíkové poměry v nádrži jsou prozatím dobré. Teplota vody v hladinové vrstvě se pohybovala v průměru kolem 20°C. V průběhu června jsou plánovány odběry 9. a 21. 6. 2022, dodal Potužník.

Kvalitu vody v Jordánu zejména v době koupací sezony má zlepšit srážecí stanice fosforu, kterou město Tábor vybuduje v letošním roce. Stanice začne fungovat od jara 2023. „Fosfor se do vodní nádrže dostává především z nedostatečně čištěných komunálních odpadních vod a také ze zemědělského hospodaření v povodí. Koupací sezona by měla být od příštího roku v Jordánu mnohem lepší. Věříme, že se kvalita vody od příštího roku změní,“ uvedl táborský místostarosta Václav Klecanda.

Fosfor je potravou pro sinice, které se v Jordánu v době teplého letního počasí množí.  Budování srážecí stanice na vtoku do Jordánu začne letos na podzim. „Náklady na pořízení technologie budou činit téměř čtyři miliony korun. Srážecí stanice bude uvolňovat síran železitý , na který se fosfor váže,“ doplnil Klecanda.

Zdroj:vz

 Nepřehlédněte