Odhad nákladů na rekonstrukci Benešova mostu v Ústí se zvýšil. Nyní je 501 milionů korun

21.8.2020
Redakce

Odhad nákladů na rekonstrukci se zvýšil po detailním prozkoumání skutečného stavu mostu. Před jeho zavřením postaví kraj přes Labe provizorní lávku pro pěší a pro cyklisty.

„Pro nás je to věc kritická. Bohužel jsme zjistili, že je tam daleko více inženýrských sítí, které budou muset být umístěny do provizorní lávky. Ta bude muset být širší, než se počítalo,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD). Sanovat se musí pilíře, technicky se musí odborníci vypořádat s povodňovou vanou.

Oprava mostu nezačne před rokem 2022. Kvůli havarijnímu stavu je na něm od března 2018 omezená doprava a pravidelně ho musí kontrolovat statik.

Rekonstrukce pro město klíčové spojnice labských břehů bude rozdělena na etapy. V první stavební sezoně by se měla postavit provizorní lávka pro pěší a vymístit inženýrské sítě z mostu. Další, podle předpokladu dvě stavební sezony, se budou za úplné uzavírky mostu dělat stavební úpravy na vlastním tělese mostu.

Chystá se nová podoba přístaviště osobních lodí v ústeckém Vaňově

Nutné je najít vhodné objízdné trasy. Sousední Mariánský most nezvládne podle policie všechnu dopravu mezi centrem města a čtvrtí Střekov, kde žije 11 000 obyvatel.

Most postavený v letech 1934 až 1938 se měl začít opravovat letos. Termín zahájení rekonstrukce se posunul jednak kvůli lávce a jednak kvůli majetkoprávnímu řešení přilehlých pozemků.

vera/čtk

Od horníků do muzea. Vzácné zkamenělé rostliny a stromy z lomu na Mostecku budou vystaveny také v PrazeNepřehlédněte