Olomouc pomůže rodinám s nízkými příjmy

23.5.2022
Redakce

Olomoucká radnice rozdělí rodinám s nízkými příjmy dalších bezmála 200 tisíc korun na různé aktivity dětí a mládeže. Finanční příspěvky poslouží k úhradě zájmových kroužků dětí, jejich pobytů v přírodě, lyžařských kurzů nebo školních společensko-kulturních akcí. Žádosti je možné podávat do 10. června.

Fond pomoci olomouckým dětem byl podle Konečného zřízen v návaznosti na Koncepci rodinné politiky města Olomouce. Finanční podpora má formu účelově vázaného daru. „Snažíme se tak pomoci nízkopříjmovým rodinám dětí, které jsou žáky základních škol. Zároveň tím naplňujeme rovný přístup ke vzdělávání, kam samozřejmě patří i mimoškolní aktivity,“ uvedl primátorův náměstek Karel Konečný.

O finanční podporu na zaplacení aktivit dětí ve volném čase se mohou ucházet zákonní zástupci nebo lidé odpovědní za výchovu žáků, kteří absolvují povinnou školní docházku s trvalým pobytem v Olomouci. Podpora se týká i žáků plnících povinnou školní docházku ve školách na území Olomouce. „Maximální výše daru pro jednoho žáka v jednom kalendářním roce může být 10 tisíc korun, přičemž v jedné výzvě může být poskytnut dar maximálně do 5000 korun,“ dodal Konečný.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte