Ondřej Lochman: Nové dopravní stavby na Mladoboleslavsku posunou dopravu v regionu na zcela novou úroveň

4.10.2021
Redakce

„Řešení dopravy v Mladé Boleslavi, v jejím nejbližším okolí nebo na dálnici D10 si vyžádá úzkou spolupráci všech aktérů a ambiciózní dopravní stavby,“ říká Ondřej Lochman (STAN), starosta Mnichova Hradiště.

Mladá Boleslav má letitý problém s nadměrnou automobilovou dopravou. Město se za běžného režimu několikrát denně ucpává během výměny směn v automobilce, v pátek po poledni se výjezd z města směrem na Jičín stává pastí pro všechny, kteří už se vidí doma s rodinou, na akci s kamarády nebo třeba na chatách a chalupách ve východních Čechách, a nehoda na dálnici D10 dovede zásadně zkomplikovat provoz i v několika městech podél dálnice naráz. Do určité míry s tímto stavem většina z nás místních počítá, situace by však nemusela být tak tristní napořád. Recept není jednoduchý, ale existuje.

Ve výboru pro dopravu Zastupitelstva Středočeského kraje zastávám druhým rokem post předsedy, a mohu tak sledovat a částečně též ovlivňovat přípravy projektů, jež si kladou proměnu dopravní situace na Mladoboleslavsku za cíl. A jaká že jsou ta zmiňovaná řešení?

Úkol číslo jedna: Martinovická spojka a další obchvaty

Za klíčovou považuji výstavbu mnohokrát probírané Martinovické spojky, jejímž investorem bude Ředitelství silnic a dálnic. Jde o silnici, která by měla vyrůst východně od Mladé Boleslavi a propojit mladoboleslavskou průmyslovou zónu se Sukorady. V Sukoradech se následně napojí na jičínskou silnici I/16. Sníží tak tlak na lokalitu kolem Nákupního centra Olympia i negativní projevy nadměrné dopravy v obcích kolem frekventovaného tahu – v Řepově, Plazích, Židněvsi a Sukoradech. Poté, co proběhlo zjišťování dopadů této stavby na životní prostředí, se již stavba dostala do fáze územního rozhodnutí. Projektuje se a v roce 2023 by mohla začít. Stavba Martinovického obchvatu je zásadním předpokladem pro další silniční stavby.

Dopravní propojení průmyslových zón

Základem pro Martinovickou spojku je výstavba mimoúrovňové křižovatky v místě dnešního nájezdu na dálnici D10 na konci mladoboleslavské Průmyslové ulice, projekt bude realizován opět v režii ŘSD. Vše směřuje k výstavbě již v příštím roce nebo v roce následujícím, tedy 2023. Společnost ŠKODA AUTO vedle toho prověřila studií stavbu by-passu a nového mostu přes dálnici. Zde by se opět část dopravy dostala mimo nejfrekventovanější křižovatky ve městě. Průmyslovou zónu Plazy s nájezdem na dálnici D10 u Průmyslové ulice by pak propojila nová komunikace III/164 – také v tomto případě bude investorem krajská správa a údržba silnic a i tato stavba by měla být zahájena do dvou let. Kamiony, které nyní sjíždějí z dálnice u Olympie a míří do škodováckých skladů, budou mít k dispozici novou příjezdovou cestu. Část se jich tak městu zcela vyhne.

Pohodlnější průjezd Mladou Boleslaví a další silniční projekty

V samotném městě je zapotřebí zkapacitnění třídy Václava Klementa, jež se rozšíří obousměrně v úseku od Bondy centra po okružní křižovatku v Kosmonosech o jeden pruh. Nyní je tato stavba ve fázi přípravy dokumentace pro stavební povolení, a samotná stavba by tak mohla začít v druhé polovině příštího roku, nebo v roce 2023. Jako další připravované silniční projekty lze zmínit výstavbu nového sjezdu z dálnice na Nymburk, zkapacitnění dálnice vybudováním jednoho nového pruhu v obou směrech nebo rozšíření křižovatky v Řepově.

Autobusem i vlakem pohodlně a rychle

Klíčem k řešení dopravní situace však nemohou být pouze silniční stavby. Musíme se snažit o to, aby aut bylo na silnicích méně. V tomto ohledu jsou důležité investice do železnice. Nutné je její zatraktivnění a vytěžení všech výhod, které může nabízet. Klíčová je rychlost, provázání spojů, pohodlí a jednoduchost. Během cesty vlakem lze rovněž odpočívat či pracovat, a nakládat tak s časem efektivněji. Středočeský kraj od 1. ledna 2022 spustí takzvanou integraci veřejné dopravy. Cestující díky tomu dostanou k dispozici více spojů, jednu jízdenku, která jim bude stačit na cestu přes celou Prahu i přes jednotlivá pásma v celém Středočeském kraji, a jednu mobilní aplikaci na nákup jízdenek. Snažíme se do tohoto systému zapojit i místa mimo Středočeský kraj, jako je například Turnovsko.

Ke zvýšení komfortu cestování připočtěme postupné rekonstrukce nádražních budov v režii Správy železnic – například hotový terminál s opravenou nádražní budovou v Mnichově Hradišti nebo připravovanou výstavbu nového mladoboleslavského hlavního nádraží. Na jaře bude na stole také studie rychlého železničního spojení mezi Mladou Boleslaví a dále s Libercem. Trasa na Prahu přes Lysou nad Labem je nyní již ve fázi přípravy technické části dokumentace pro územní rozhodnutí a proces EIA. Není pochyb o tom, že zrychlení vlakového spojení mezi Prahou, Boleslaví a Libercem má mimořádný potenciál. Studie počítá se stavbou Bezděčínské spojky, která umožní, aby rychlovlaky zastavovaly přímo na nádraží Mladá Boleslav – město, což je klíčový předpoklad. V místě, kudy nová železnice povede, bude pochopitelně nutné provést maximálně kvalitní protihluková a krajinářská řešení a postupovat velmi citlivě vůči obyvatelům dotčených obcí.

Bez změny financování krajů zůstanou středočeské silnice rozbité

Kde na to všechno vzít peníze? Právě kvůli obrovské finanční náročnosti výše zmíněných projektů je nezbytná úzká spolupráce mezi obcemi, kraji, Správou železnic, Ředitelstvím silnic a dálnic i automobilkou. Do Mnichova Hradiště jsem proto v létě sezval hejtmanku Středočeského kraje Petru Peckovou a hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu, abychom hledali shodu na podpoře rychlodráhy mezi Libercem a Prahou.

Klíčová je rovněž úprava rozpočtového určení daní pro kraje. To nyní nereflektuje růst počtu obyvatel v krajích a je příčinou toho, že právě náš Středočeský kraj má odhadovaný dluh na cestní síti ve výši 17 miliard korun. Pokud roste počet obyvatel kraje a s tím i jeho výdaje, musí růst také příjmy. To se však nyní neděje a stav silnic II. a a III. tříd tomu odpovídá. Změna rozpočtového určení daní je úkolem pro novou Sněmovnu.

Uskutečnit všechna opatření a realizovat projekty jmenované výše nebude jednoduché. Obce a města se však neustále rozrůstají a doprava houstne. Je tedy nezbytné jednat. V budoucnu bude totiž každá akce stále těžší. To však nic nemění na tom, že je vždy třeba postupovat koncepčně a maximálně citlivě.


Témata:

Nepřehlédněte