Oprava silnice č. I/17 v Dolních Bučicích má stát téměř 20 miliónů korun

26.6.2022
Vítězslav Hospes

Dolní Bučice jsou částí obce Vrdy v okrese Kutná Hora. Nachází se asi jeden kilometr severozápadně od Vrd, mají zhruba 850 obyvatel, jejichž život bude (stejně jako život těch, kdo z nejrůznějších příčin Dolními Bučicemi pouze projíždějí), od počátku června do konce srpna 2022 významně ovlivněn dopravním omezením, které si vyžaduje oprava silnice I/17.

Investorem je  Ředitelství silnic a dálnic ČR, zhotovitelem stavby Silnice Čáslav, s. r. o. Hodnota stavby činí 19,74 mil. Kč bez DPH.

Jistou úlevou pro motoristy je fakt, že stavba má probíhat za provozu. Opravovat se bude po polovinách vozovky, postupně po jednotlivých úsecích. Po celou dobu bude průjezdný vždy jeden jízdní pruh, doprava bude řízena kyvadlově semafory a v denních hodinách i regulovčíky. Na komunikacích II. a III. třídy bude omezen provoz maximálně do 12 tun. O zásadních věcech bude informace podávat OÚ Vrdy.

Motoristy alespoň částečně uspokojuje fakt, že silnice je vždy průjezdná – byť u semaforů si občas musí postát déle, než je jim milé…

Kompletní oprava je rozložena do čtyř etap.

1. etapa od 6. 6. 2022 do 26. 6. 2022, – levá strana vozovky ve směru na Chrudim v úseku od benzínové pumpy po vjezd do společnosti Goldbeck Prefabeton, s. r. o.

2. etapa od 27. 6. 2022 do 17. 7. 2022, pravá strana vozovky ve směru na Chrudim a v délce od benzínové pumpy po vjezd do společnosti Goldbeck Prefabeton, s. r. o. V této etapě bude omezen a v některé dny zcela uzavřen vjezd do ulice Jasmínová (sídlo zdravotního střediska a praktických lékařů).

3. etapa od 18. 7. do 31. 7. 2022, pravá strana vozovky směr na Chrudim a v délce od vjezdu do společnosti Goldbeck Prefabeton, s. r. o. po konec obce,

4. etapa od 1. 8. 2022 do 24. 8. 2022, levá strana vozovky ve směru Chrudim a v délce od vjezdu do společnosti Goldbeck Prefabeton, s.r.o. po konec obce. Od benzínové pumpy po vjezd do společnosti Goldbeck Prefabeton, s.r.o.

Aktuálně: Dle zhotovitele stavby je koncem června postup prací zpožděn o 7 dnů. Důvodem je zejména nestabilní podloží u vjezdu do spol. ZZN Polabí, a. s., pobočka Vrdy – Dolní Bučice. Investor vyzval zhotovitele k větší aktivitě, aby se v dalším období srovnal harmonogram stavby s původním plánem.


Témata:

Nepřehlédněte