Oprava Zeyerovy ulice v Písku jde do finále. Zprůjezdněna bude koncem října

3.10.2021
Jiří Bydžovský

Rekonstrukce Zeyerovy ulice v Písku spěje k závěru. V říjnu bude celá plocha komunikace vyfrézována. Silničáři ji pokryjí novým povrchem a následně zprovozní. Silnici město opravuje od loňska. Náklady na obě etapy projektu přesáhly 40 milionů korun. Loni se práce týkaly především výměny sítí, letos pak výstavby opěrné zdi u zahrady mateřské školy, vybudování chodníků a nových parkovacích míst.

„Jedná se o velké množství materiálu, který musí být dovezen, přemístěn za zeď a následně rozhrnut a utužen. Zeď nebylo možné začít zasypávat dříve, než byl beton vyzrálý do té míry, aby snesl bez újmy hutnění všech vrstev zásypu,“ řekl místostarosta Petr Hladík /KDU-ČSL/.

V současné době probíhá dláždění chodníku podél jižní strany Zeyerovy ulice, kde je vytvářena mozaika. V následujících dnech dělníci osadí kamenné obruby na protější straně a 6. října dojde k frézování celé plochy komunikace, úpravě všech uličních vpustí a následně bude celá plocha komunikace opatřena novým povrchem.„ Začátkem následujícího týdne bude realizováno vodorovné značení a Zeyerova ulice bude opět průjezdná,“ upřesnil Petr Hladík.

Řidiče však bude ještě čekat jedno omezení, a to kvůli frézování a pokládce nového povrchu na křižovatce ulic Zeyerova a Nádražní. Tyto práce se uskuteční už za provozu Zeyerovy ulice a budou rozděleny do dvou fází. „V prázdninovém týdnu na konci října bude realizována jižní část křižovatky. Průjezd od centra města do Zeyerovy bude v obou směrech možný, z Nádražní ulice bude možno projet Sadovou ulicí do Zeyerovy a pokračovat dále. Následně bude uzavřena druhá polovina křižovatky směrem do centra, kdy od nádraží bude možné odbočit jak směrem k nemocnici, tak do Zeyerovy ulice směrem k Hradišti. Do centra bude možné se dostat Budějovickou ulicí,“ uvedl místostarosta.

Na konci října dojde na instalaci květináčů s lavičkami před základní uměleckou školou. V ulici se počítá také se sadovými úpravami.

Zdroj: vz/čtk

 Nepřehlédněte