Opravy píseckého bazénu přišly za posledních sedm let na 13 milionů korun

23.9.2022
Jiří Bydžovský

Písek investoval za posledních sedm let do modernizace plaveckého bazénu 13 milionů korun. Momentálně končí první etapa rekonstrukce vzduchotechniky. Město už několik let připravuje stavbu nového bazénu a současný areál do té doby udržuje v provozu.

„Na plaveckém stadionu se v současné době dokončují práce související se zajištěním tepelné pohody v objektu. Zahrnovaly první etapu výměny vzduchotechniky pro dětský bazén a rekonstrukci výměníkové stanice v celkové hodnotě zhruba osm milionů korun včetně DPH. Z toho si výměna vzduchotechnické jednotky pro dětský bazén letos vyžádala investici ve výši přibližně 2,5 milionu korun,“ uvedla mluvčí města Petra Měšťanová.

Na tuto výměnu vzduchotechniky, která byla nutná kvůli jejímu špatnému technickému stavu, má navázat příští rok druhá etapa, která bude zahrnovat výměnu jednotky pro plaveckou halu a její příslušenství. Rozpočtová cena této akce se pohybuje okolo 6,5 milionu korun včetně daně. Na příští rok je naplánována i oprava venkovní terasy, která je stejně jako venkovní areál z technických důvodů pro veřejnost uzavřena. „Tato oprava si vyžádá asi 2,5 milionu korun včetně DPH. Také v předchozích letech město do bazénu investovalo, mezi lety 2014 až 2021 to bylo kolem 13 milionů korun,“ řekla Měšťanová.

V srpnu byl plavecký bazén kvůli rekonstrukci výměníkové stanice uzavřen. Tuto nucenou pauzu využil provozovatel i k dílčím opravám. „Vyměnili jsme stropní podhled v prostoru dětského bazénu, udělali jsme nové obklady a dlažby v dětské sprše, obložili jsme novou mozaikou i stěny dětského bazénu a stěnu u plaveckého bazénu. Došlo i na výměnu stávajících nefunkčních vysoušečů za nové horkovodní vysoušeče,“ vyjmenoval vedoucí plaveckého stadionu Roman Drnec několik dalších akcí, které během letoška zvládli.

Obnovu potřebuje i například stropní podhled nad plaveckou halou, a to včetně osvětlení. Řešit bude potřeba i další závažné technické záležitosti týkající se zejména hydroizolace střešního pláště a opláštění celého objektu, které je ve špatném stavu. Opravy této části konstrukce budou mít vliv zejména na snížení provozních nákladů celého objektu. Náklady na rekonstrukce těchto částí se budou pohybovat v řádech desítek milionů korun a neobejdou se bez dalšího uzavření sportoviště.

Město Písek musí s ohledem na výsledek referenda z roku 2013 udržovat starý bazén v provozu, a to do doby, než bude postaven nový. „Na plaveckém stadionu se proto dělají jen skutečně nezbytné investice. Bohužel tím, jak se oddaluje stavba nového bazénu, se stále více prodražuje údržba zastaralých technologií a zařízení. Například letos muselo zastupitelstvo města uvolnit pět milionů korun na rekonstrukci výměníkové stanice napojené na teplárnu, která přešla z parovodu na horkovod. Pokud by se stanice nevyměnila, musel by být bazén uzavřen,“ uvádí místostarostka Petra Trambová/TOP 09/ s tím, že rekonstrukce ve větším rozsahu, než je nutné pro udržení provozu, by byla v rozporu s dosud platným výsledkem referenda.

Náklady na provoz plaveckého stadionu loni dosáhly téměř 12 milionů korun. Jeho provozní ztráta, kterou uhradilo Město Písek, byla 10,5 milionu korun. Letos bude tato ztráta výraznější, a to především kvůli navýšení nákladů na energie. Provozovatel stadionu se tento dopad snaží minimalizovat zejména optimalizací regulace režimu ohřevu bazénových vod a vzduchu, která je díky rekonstrukci výměníkové stanice možná, ale kvůli původnímu spojení bazénových cirkulačních okruhů není optimální. K vyřešení požadavku návštěvníků na rozdílné teploty v plaveckém a dětském bazénu a zároveň k optimalizaci regulace dojde až v okamžiku rozdělení těchto cirkulačních okruhů. Tato úprava bude v případě provozu bazénu v dalších letech nutná.

„Úsporu energie by měly přinést i nově instalované vzduchotechnické jednotky, které jsou z pohledu rekuperace tepla účinnější, a také postupné nahrazování stávajícího osvětlení za nová LED tělesa. Jen letos se vyměnilo 57 těles v šatnovém prostoru a další pak v novém stropním podhledu dětského bazénu,“ dodala mluvčí.

Zdroj:vz

 Nepřehlédněte