• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Osada Hajská u Strakonic změní podobu návsi. Úpravy vyjdou na téměř dva miliony korun

  25.2.2022
  Jiří Bydžovský

  Náves jako centrální místo, kde se lidé setkávají a které je zároveň výkladní skříní každé obce. Ta v osadě Hajská ve Strakonicích je aktuálně před rekonstrukcí. Čeká ji zcela nová podoba, která zachová původní ráz jihočeské vesnice. Vznikne místo pro odpočinek,dětské zázemí, zeleň a opravy se dočká i místní silnice. Náklady vyjdou na bezmála 2 miliony korun.

  „Rozhodnutí realizovat celkovou rekonstrukci daného prostoru vzešlo z požadavku na sjednocený vhled návsi, která by měla sloužit primárně k setkávání obyvatel a k rozvoji společenského života v obci. Na daném území stojí kaplička, část plochy je zatravněná s několik keři a stromy. Celá náves se svažuje k severu a je lemována místní komunikací a zástavbou,“ uvedla mluvčí radnice Markéta Bučoková.

  Plánovaná rekonstrukce nebude vyžadovat žádné demoliční práce, jejím vlivem dojde pouze k odstranění stávajícího mobiliáře, dvou dopravních značek, pozůstatků původní komunikace, okapového chodníku kolem kapličky. Z její blízkosti se odstraní betonové kvádry a rozebere se kamenná zeď. Navržené úpravy mají respektovat a dotvářet stávající ráz návsi.

  „Na návsi vznikne z důvodů vyrovnání terénu ze severní strany opěrná stěna obložená lomovým kamenem, opatřená zábradlím a schodištěm. Plocha před kapličkou bude vydlážděna žulovými kostkami. Místní komunikace bude jasně vymezena silničními obrubníky a v jižní části dojde k rozšíření komunikace,“ řekla Bučoková.

  Součástí stavebních úprav bude umístění nového městského mobiliáře. V odpočinkové zóně se budou nacházet dvě parkové lavičky spolu s obdélníkovým stolem a odpadkovým košem. V těsné blízkosti sezení pak bude umístěna nerezová dětská skluzavka. Štěrkový záhon městští zahradníci osejí  trvalkami.

  „Náklady na rekonstrukci jsou plánovány ve výši 1 907 032,60 Kč s tím, že byla na akci Státním zemědělským investičním fondem schválena dotace ve výši 1 200 000 Kč z Programu rozvoje venkova. V tuto chvíli je smlouva o dotaci před podpisem. Po podpisu Dohody o poskytnutí dotace je předání staveniště plánováno do 30. června letošního roku. Za necelý rok by měla být rekonstrukce dokončena,“ dodala mluvčí.

  Zdroj:vz  Nepřehlédněte