Palackého ulice v Jablonci bude doplněna o jízdní pruhy pro cyklisty, město by to mělo vyjít na 40 miliónů korun

12.9.2021
Redakce

Palackého je jednou z hlavních jabloneckých tepen, po níž denně projedou tisíce automobilů. Od začátku srpna se tam pracuje na modernizaci dvou rušných křižovatek s Riegrovou ulicí a s ulicí U Přehrady. Hlavním cílem projektu za bezmála 17,5 milionu korun je modernizace semaforů na obou navazujících křižovatkách. Ty už byly podle Fričové v havarijním stavu a navíc nedokázaly reagovat na hustotu provozu. Práce by tam měly skončit v říjnu a v příštím roce by na ně měla navázat výstavba cyklopruhů.

„Úpravy čekají celou ulici Palackého od Horního náměstí po lávku před okružní křižovatkou Ostrý roh. Projekt je rozdělený do dvou částí. První úsek je od Horního náměstí po autobusovou zastávku Jablonex mezi ulicemi U Přehrady a U Rybníka. Druhý úsek vede od Riegrovy ulice až k lávce před kruhovým objezdem Ostrý roh. Pokud město uspěje se žádostmi o dotace, oba úseky by se měly stavět ve 2. a 3. čtvrtletí příštího roku,“ doplnila Fričová.

Palackého ulice je bezmála dva kilometry dlouhá a úpravy by měly zajistit bezpečnější pohyb chodů a cyklistů. V prvním úseku projekt počítá nejen s oddělením cyklistů od automobilů, ale také úpravou 14 přechodů pro chodce, které by měly zvýšit jejich bezpečnost a zajistit lepší pohyb a orientaci pro sluchově, zrakově či pohybově handicapované. Ve druhé části se počítá s vyznačením cyklopruhů pomocí vodorovného a svislého dopravního značení v hlavním dopravním prostoru, úpravy čekají i přechody pro chodce, kde přibudou středové ostrůvky, a také zastávky autobusů.

Žádosti o dotaci na obě části projektu bude projednávat jablonecké zastupitelstvo ve čtvrtek 16. září.

zdroj: jv/ctkNepřehlédněte