Pardubická zeleň volá po obnově

27.7.2022
Redakce

V Pardubicích je okolo pětadvaceti ploch se zelení, které potřebují obnovu. Jsou tam staré stromy nebo málo rozmanitá druhová skladba. Město teď hledá projektanta, který navrhne proměnu lokalit. Na úpravy zeleně město může dostat dotace.

Tyto plochy zeleně mají nevhodnou druhovou skladbu, dřeviny jsou přestárlé nebo špatně rozmístěné. Jedním z takových míst je například menší zelený pás se vzrostlými borovicemi v lokalitě U Marka. Lidé tam chodí hlavně venčit psy. Středem vede vyšlapaná cesta. Lavičky tam nejsou žádné. Kolem vede hlavní silnice, místní jí říkají rychlodráha.

„Dominuje tam jeden druh stromu, kterým je borovice, už je přerostlá. Po výsadbě dlouho tvořila izolaci od komunikace, chránila proti prachu, částečně proti hluku. Chybí tu keře,“ řekla Lenka Marková z odboru hlavního architekta.

Další takovou plochou je trávník u hlavní pošty nedaleko nádraží nebo lokalita za autobusovým nádražím. Projektant zhotoví dokument, kde navrhne opatření a očekávané náklady. O dotace na obnovu sídelní zeleně bude město žádat ze Státního fondu životního prostředí.

„Standardně by se o zeleň měly starat městské obvody, ale pokud se jedná o větší zásahy, jsou potřeba peníze z magistrátu nebo dotací. Stěžejní je, aby jednotlivá opatření a zásahy byly koncepční a aby na sebe navazovaly,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte