Plzeň od dubna mění podmínky cestování MHD pro Ukrajince

29.3.2022
Andrea Jančová

Od pátku 1. dubna 2022 Plzeňské městské dopravní podniky upraví podmínky bezplatné přepravy v městské hromadné dopravě v Plzni pro občany Ukrajiny.

„Od začátku dubna budou moci městskou hromadnou dopravou cestovat zdarma všichni Ukrajinci, kteří do České republiky přicestovali v souvislosti s uprchlickou krizí. Ukrajinci, kteří v České republice pobývají dlouhodobě, budou cestovat dle platného tarifu,“ uvedl Michal Vozobule, náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí.

Cestující z Ukrajiny budou moci cestovat zdarma pouze za předpokladu, že se prokáží jedním z následujících dokumentů:

1. cestovním pasem Ukrajiny s vízem strpění (případně jiným ekvivalentním vízem) .

2. hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem s vízem strpění (případně jiným ekvivalentním vízem) vydaným ministerstvem vnitra nebo policií.

„Přepravní kontrola bude postupovat s maximální ohleduplností. Pokud se cestující nebude schopen prokázat výše uvedenými doklady, vypíší mu záznam o provedené přepravní kontrole s tím, že se bude moci prokázat do 15 dnů na doplatkové pokladně, a následně bude přirážka stornována,“ doplnil Jan Schejbal, vedoucí Odboru příjmu z dopravy Plzeňských městských dopravních podniků.

Plzeňské městské dopravní podniky budou uvádět informace také v ukrajinštině, jak na webových stránkách, tak na sociálních sítích. Informace budou též zveřejněny v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině na Americké třídě v Plzni.

Občané Ukrajiny mohli využívat MHD v Plzni zdarma od 2. března. K prokázání tohoto nároku jim postačil platný pas nebo občanský průkaz. Cílem bylo maximálně usnadnit těžkou situaci válečným uprchlíkům.


Témata:

Nepřehlédněte