Plzeň podává pomocnou ruku bezdomovcům. Rozdávat bude iglú, rukavice nebo vařiče

22.12.2021
Andrea Jančová

Vařiče, zateplený stan, spací pytle, rukavice a další vybavení pro lidi bez domova na mrazivé dny. Město Plzeň v těchto mrazivých dnech pomůže lidem bez domova. Dvěma organizacím poskytne dotace na zajištění pomoci . Celkem 112 tisíc korun si rozdělí Středisko křesťanské pomoci Plzeň a Diecézní charita Plzeň.

Středisko křesťanské pomoci Plzeň požádalo o podporu na program Ohřej vodu! „Pracovníkům terénního programu se na základě zpětných vazeb od uživatelů služby terénního programu potvrdilo, že možnost uvaření a požití teplého jídla je mezi klienty brána jako jedna ze základních potřeb. Pomocí vařičů na tuhý podpalovač se tato základní lidská potřeba dá snadno uspokojit. Kromě toho může teplé jídlo a nápoj zároveň předcházet různým zdravotním problémům a zlepšovat psychický stav klientů,“ řekl radní David Šlouf.

V zimním období budou klientům služby vydávány vařiče na tuhý líh s pevným podpalovačem. „S přicházejícími mrazy je také důležité myslet na riziko umrznutí. Toto riziko lze eliminovat poskytnutím zateplených stanů takzvaných iglú, které klienty ochrání před případnými mrazy. Vytipovaným klientům bude poskytnut zateplený stan,“ doplnil Šlouf.

„Nakoupí se také spací pytle, rukavice, teplé ponožky a boty pro bezpečné překlenutí zimního období pro osoby žijící na ulici,“ upřesnil Šlouf a dodal: „S přibývajícím počtem osob bez přístřeší na území města Plzně již není charita schopna pokrýt celkovou potřebu z darů do humanitárního skladu, ani z vlastních zdrojů“.

Zdroj :vz/Plzeň.euNepřehlédněte