Plzeň rozhodla, kdo získá prestižní Cenu 1.června

24.5.2022
Andrea Jančová

Cenu 1.června získá římskokatolický duchovní a pomocný biskup pražský Václav Malý. Cena je předávána na slavnostním zasedání Zastupitelstva města konaného na počest 1. června 1953, kdy Plzeňané protestovali proti měnové reformě. Bylo to první vystoupení proti komunistickému režimu v tehdejším Československu – proto se také označuje jako Den prvního zvonění.

Město Plzeň Cenu 1. června uděluje za významný přínos k objasnění a prosazení principů demokracie, svobody a spravedlnosti, za důstojnou obhajobu lidských práv a svobod prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize. Václav Malý má přímý vztah k Plzni, v letech 1977 a 1978 byl kaplanem na zdejším arciděkanství a administrátorem farnosti v Liticích.

Václav Malý byl na kněze vysvěcen v roce 1976, o rok později podepsal Chartu 77. Byl jedním ze zakladatelů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, v roce 1979 byl zbaven státního souhlasu a téhož roku byl bez soudu vězněn za podvracení republiky. V letech 1980–1989 pracoval jako topič nebo zeměměřičský figurant, zároveň však tajně vykonával kněžskou službu a podílel se na tvorbě katolického samizdatu. Rok byl mluvčím Charty 77. Široce známým se stal v roce 1989 jako mluvčí a spoluzakladatel Občanského fóra. Roku 1996 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta. Je zakládajícím členem a členem správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Jeho biskupské heslo zní: ‚Pokora a pravda.‘ Věnuje se podpoře politických vězňů v zemích, jako jsou Bělorusko, Kuba, Čína nebo Súdán.

Byl mu propůjčen řád T. G. Masaryka III. třídy, je držitelem Čestné medaile T.G. Masaryka za věrnost jeho odkazu, pražský arcibiskup mu udělil zlatou svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského za úsilí o svobodu církve národa.

Zdroj : vz, Magistrát města PlzněNepřehlédněte