Plzeň se připravuje na nástup dětí z Ukrajiny do škol. Hledá učitele i vhodné objekty

18.5.2022
Andrea Jančová

Plzeň se chystá na září, kdy by do základních škol ve městě měly nastoupit stovky ukrajinských dětí. Ve třídách upravuje počty míst, kde je to možné, vytipovala také volné a pro výuku vhodné prostory, ze kterých vzniknou úplně nové třídy. Připravuje i celý objekt na Borských polích pro třídy 1. až 9. ročníku tvořené jen dětmi z Ukrajiny.

Současně město spolupracuje s Úřadem práce, který poptává ukrajinské učitele, kteří by v daných třídách působili. Vzhledem k připraveným opatřením, nezpůsobí nástup dětí válečných uprchlíků přeplnění tříd v plzeňských školách, město nechce plnit kapacity tříd na maximum.

„Chceme být připraveni a zajistit kvalitní podmínky pro všechny, tedy pro české i ukrajinské děti. Podle údajů ministerstva vnitra k 28. dubnu 2022 máme v našem městě 2063 dětí z Ukrajiny s povinností plnit povinnou školní docházku, z toho 373 dětí je již přijato na městem zřizované základní školy a 64 dětí přijmou soukromé plzeňské základní školy. Z toho důvodu musíme vytvořit kapacitu pro zhruba 1600 dětí až 2000 dětí, pokud budeme počítat s tím, že ještě některé z ukrajinských rodin k nám přijdou,“ uvedla radní Lucie Kantorová. Ukrajinské děti půjdou k zápisům až 27. a 28. června, tedy po ukončení klasických zápisů.

Cílem města je zajistit komfort všem žákům i učitelům, vedení města rozhodlo, že nebude jednotlivé třídy svých základních škol naplňovat do maximální kapacity 34 žáků, za hraniční považuje už 30 žáků ve třídě, a ještě záleží na podmínkách a skladbě dětí v jednotlivých třídách. V souvislosti s tím se nejen upravují počty žáků na jednotlivých školách, ale osm škol také zajistí vhodné prostory pro celé nové samostatné třídy jen s ukrajinskými dětmi. Školy pro tyto účely poskytnou například zasedací místnosti, hernu, nevyužité učebny a podobně. „Tímto krokem nám vznikne prostor pro umístění celkem 398 dětí,“ doplnila radní Lucie Kantorová. Například pod 16. ZŠ tak bude jako jedna třída fungovat salonek v Měšťanské besedě, při 33. základní škole sál v Knihovně města Plzně, tři třídy vzniknou pod 4. základní školou v Krašovské Aktivity centru.

Větší odloučené pracoviště při 26. základní škole pak Plzeň připravuje v lokalitě na Borských polích. Nevyužívanou administrativní budovu, kterou je možné uzpůsobit na třídy, nabídla městu k výpůjčce soukromá firma. Plzeň ji chce využít pro homogenní ukrajinské třídy od 1. až do 9. ročníku. Sem by mohly docházet děti, jejichž rodiče se chtějí po zklidnění konfliktu na Ukrajině vrátit do vlasti.

„Tato lokalita se nám hodí, a to i s ohledem na to, že mnohé maminky těchto dětí nacházejí práci právě ve firmách v průmyslové zóně Borská pole. Děti bychom chtěli v maximální možné míře přiblížit vzdělávání, které by standardně získaly na Ukrajině a zároveň jim budeme poskytovat rozšířenou výuku českého jazyka, aby byly schopny co nejdříve porozumět mluvenému slovu i textu. Zároveň ale chceme vyslyšet prosby ukrajinského velvyslanectví, aby žáci při návratu do rodné vlasti mohli plynule navázat vzděláváním na Ukrajině. Je zcela pochopitelné, že Ukrajina věří v návrat své mladé generace, až jim to podmínky společně s rodiči dovolí,“ doplnila radní Kantorová.

Zdroj : vz, Magistrát města PlzněNepřehlédněte