Pohřební koruna krále železného a zlatého. Kopie skvostu je k vidění v Turnově

11.6.2021
Fefík

Je instalována v Klenotnici turnovského muzea a jde o třetí výstavu v rámci celosezónního výstavního projektu Na poslední cestě…

Návštěvníci budou moci obdivovat tři jedinečné exponáty a jeden obsáhlý soubor exponátů: věrnou kopii pohřební koruny železného a zlatého krále Přemysla Otakara II., jejíž originál nechal vyrobit Václav II. svému otci na poslední cestu v roce 1297, kdy konečně našel po dlouhých 19 letech od své smrti místo svého posledního spočinutí.

K vidění bude také originál i liturgická kopie procesního ostatkového kříže z Českého Dubu – druhé nejvzácnější pozdně románské památky u nás.

Hrob pražského biskupa poničily zákony chemie. V Turnově unikát napravují

„Moravské zemské muzeum v Brně nám zapůjčilo unikátní soubor 51 šperků a vzácných předmětů hrobové výbavy velmože z Blučiny – Cézavy, který představuje přesnou technologickou repliku nálezů, včetně použitých drahých kovů i originálních drahých kamenů. Jde nejspíše o hrob „barbarského“ krále, snad z germánského kmene Herulů, který bývá svou výbavou srovnáván s hrobem krále Childericha z Tournai v Belgii.“

Dalším výjimečným exponátem je pektorální kříž biskupa Petra Františka Krejčího, se kterým byl 8. července 1870 uložen do hrobky pod centrálním křížem na hřbitově v Turnově. Tento kříž bude společně s biskupovými ostatky znovu uložen zpět do hrobky v září letošního roku; o rekonstrukci biskupovy rakve jsme už čtenáře Našeho REGIONu informovali a vy si teď můžete na zprávu kliknout.

Tato jedinečná kolekce luxusní pohřební výbavy bude k vidění pouze do 11. července.

Zdroj: Muzeum TurnovNepřehlédněte