• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Poklady z depozitářů Severočeského muzea v Liberci jsou zachráněny

  23.1.2024
  Fefík

  Na konci loňského roku skončil po 38 měsících projekt na záchranu pokladů z depozitářů Severočeského muzea v Liberci. Jeho cílem bylo zrestaurovat sbírkové předměty a nakoupit zařízení a vybavení pro zpracování a uchovávání sbírek.

  Na restaurování sbírkových předmětů připadlo 61 % z celkových výdajů. Zrestaurování se dočkalo 1.316 předmětů z 20 podsbírek. Práce provádělo celkem 20 dodavatelů / restaurátorů.

  „Bez nadsázky lze říci, že k takovému rozsahu restaurátorských prací v tak krátké době v historii muzea ještě nikdy nedošlo,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje. „Návštěvníci muzea, badatelé i zájemci o historii si tak mohou postupně prohlédnout předměty od historického nábytku, starých tisků, dřevěných soch, sádrových plastik, praporů, odznaků a vyznamenání, hudebních automatofonů nebo šperků až třeba po patriotické vyobrazení tzv. hřebíčkového orla, který je výsledkem dobové podpůrné kampaně – veřejné sbírky na vedení 1. světové války. Některé předměty budou součástí stálé expozice, jiné budou vystaveny v tematických výstavách nebo si je bude možné prohlédnout v digitalizované podobě.“

  Zbylých 39 % výdajů projektu bylo využito k nákupu a zprovoznění nové technologie zabezpečení depozitářů muzea (od renovace vstupních dveří, nákup hasicích přístrojů, po elektronické zabezpečení depozitářů – kamery, čidla, napojení na Pult centrální ochrany Policie ČR, dálkový monitoring teploty a vlhkosti).

  Ze slávy zbyly ruiny. Výstava mapuje historii mimoňské továrny na ohýbaný nábytek

   

  Dále pak peníze putovaly na nejrůznější zařízení a vybavení digitalizačního pracoviště muzea – 3D laser skener (metoda dálkového měření vzdálenosti LiDAR) s kompatibilním příslušenstvím (dron, magnetometr, infrakamera, speciální počítač, speciální software atd.), foto a video příslušenství, nejrůznější druhy tiskáren a skenerů, skenovací zařízení pro digitalizaci původních záznamových médií hudebních automatů nebo přístroj zvaný spektrometr, což je ruční rentgenový analyzátor pro přesnou analýzu chemického složení materiálů, a mnoho dalšího. Severočeské muzeum v Liberci, které je mimo jiné také výzkumnou organizací registrovanou u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak může využívat nejmodernější technologie.

  Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

  „V dnešní době zdražování je dobrou zprávou to, že i když plánované výdaje projektu byly ve výši 47 milionů korun, podařilo se všechny aktivity dokončit za 42,85 milionu,“ doplnil Jiří Ulvr, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. „V současné době čekáme na schválení závěrečné žádosti o platbu, která byla předložena za poslední etapu projektu (2. pololetí 2023). Pokud vše dopadne, jak předpokládáme, příspěvek Evropské unie a České republiky bude ve výši 90 %, což v tomto případě znamená dotaci 38,5 milionu korun.“

  Zdroj: Filip Trdla, Liberecký kraj  Nepřehlédněte