Policisté se zaměřili na motorkáře, hříšníky byli ale i řidiči aut

27.6.2022
Jaroslav Svoboda

Policisté na Olomoucku věnovali při dohledu na bezpečnost na silnicích celý víkend zvláštní pozornost zejména motorkářům.  Prováděli ale i kontrolu čtyřkolých plechových miláčků. A s jakým výsledkem? Přes 130 odhalených přestupků.

„V předem vytipovaných lokalitách se zvýšeným rizikem nehodovosti policisté kontrolovali zejména dodržování nejvyšší povolené rychlosti, zákaz požívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek, technický stav vozidel, způsob jízdy a dodržování pravidel silničního provozu nejen motocyklisty, ale i ostatními účastníky silničního provozu. Při prováděných kontrolách se policisté zaměřili také na pátrání po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech,“ popsala dopravní akci policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Během akce pak policisté zkontrolovali více než dvě stovky aut a motorek, přitom odhalili na sto třicet přestupků, pěti z nich se pak dopustili právě motorkáři. „Ve většině případů se jednalo o překročení povolené rychlosti jízdy jak v obci, tak mimo ni. Kontroly odhalily také čtyři řidiče motorových vozidel pod vlivem alkoholu, jednoho pod vlivem návykové látky,“ dodala mluvčí Vybíhalová.

Cílem podobných akcí je ovlivnit nekázeň řidičů, snížit nepříznivý vývoj nehodovosti na našich silnicích, upozornit na rizika spojená s překračováním nejvyšší dovolené rychlosti a nerespektováním dalších pravidel silničního provozu. Tímto víkendem ale akce nekončí, obdobně zaměřené akce chystají policisté i na nadcházející období prázdnin.

Zdroj: Policie ČR


Témata:

Nepřehlédněte