Pomozte opravit kapli sv. Jana Nepomuckého. Městys Liteň vyhlásil sbírku

15.4.2021
Redakce

Po zpracování restaurátorského záměru a získání kladného stanoviska Odboru územního plánování a regionálního rozvoje, Úseku památkové péče, získal Městys Liteň i odhad finanční náročnosti celého záměru. Vzhledem k faktu, že rozpočet na opravu kaple, která je umístěna ve hřbitovní zdi, je cca 400 000 Kč a z dotačních titulů lze získat jen max. 50 % očekávaných nákladů, rozhodl se Městys Liteň vyhlásit sbírku.

Výklenková kaple má na obou stranách rovné pilastry s rovnými patkami a hlavicemi a je vodorovně členěna třemi římsami. Stříška je kamenná, vysekaná ze dvou kusů pískovce. Kaple je zděná z cihel, nahozená omítkou. V nice je osazena socha sv. Jana Nepomuckého se soklem vysekaná ze středně zrnitého až hrubozrnného pískovce. Figura světce stojí v kontrapostu na pravé noze, levá noha je pokrčená a předsunutá. Světec drží kříž šikmo přes hruď. Hlavou se opírá o rameno kříže.

Obnova zeleně i nová sportoviště. Startuje další etapa revitalizace v Jincích

Při opravě budou na soudržných omítkách odstraněny druhotné barevné nátěry a povrch omítek bude zpevněn. Uvolněná část stříšky bude přesazena, pískovec očištěn a zpevněn organokřemičitany. Dále bude pískovec plasticky doplněn a barevně upraven. Oprava zahrnuje očištění sochy se soklem od prachových depozitů, druhotných barevných úprav a doplňků a celkové zpevnění organokřemičitany. Počítá i s provedením plastického doplnění, lokální barevné retuše a hydrofobizace a také s rekonstrukcí kovového atributu svatozáře z mědi včetně pozlacení plátkovým zlatem. Plášť kaple bude natřen vápenným nátěrem podle nálezové situace.

Číslo sbírkového účtu na opravu výklenkové kaple v ulici Pode Zděmi: 296542174/0300

Rádi vám vystavíme potvrzení o daru pro odepsání z daňového základu. Městys Liteň bude vděčný za každý, byť sebemenší příspěvek, a předem děkuje všem za podporu.

Sbírku pořádá Městys Liteň, IČ 00233501, Náměstí 71, 26727 Liteň, kontakt: [email protected], 724 180 395, garantem sbírky je starosta městyse Filip Kaštánek.

Hanka Lukešová, místostarostkaNepřehlédněte