Právnická fakulta v Plzni přechází na on-line výuku, studenti dalších fakult zatím na univerzitu chodí

25.11.2021
Andrea Jančová

První fakulta Západočeské univerzity v Plzni přešla kompletně na on-line výuku. Vedení Právnické fakulty tak rozhodlo s ohledem na epidemickou situaci a také na skutečnost, že charakter vyučovaných předmětů tuto změnu formy výuky umožňuje. Dalších osm fakult zatím vyučuje prezenčně.

Výuka na Fakultě právnické bude probíhat v prostředí Google Meet podle platného rozvrhu.  Dalších osm fakult Západočeské univerzity zatím vyučuje prezenčně. Především v prakticky zaměřených předmětech nejde totiž prezenční formu plnohodnotně nahradit formou on-line. Některé fakulty proto ve snaze zabránit šíření nákazy covidu-19 zpřísňují pravidla účasti na přednáškách a seminářích. Zavedly například povinnost nosit respirátory během výuky bez ohledu na počet osob, které se jí účastní.

Fakulta pedagogická stanovila vyhláškou děkana, že u některých předmětů může výuka probíhat on-line formou. Vedoucí dané katedry má povinnost zvážit rizikovou skupinu vyučujícího, množství studentů v předmětu, charakter předmětu a návaznost na další rozvrhové akce. Vyhláška děkana Fakulty pedagogické také stanoví možnost dělené výuky, kdy studenti mohou být rozděleni do dvou skupin. Cílem je snížit množství studentů prezenčně přítomných na jedné akci.

Vzhledem k různému charakteru předmětů vyučovaných na jednotlivých fakultách je možný přechod na on-line výuku v kompetenci vedení fakult. Potvrdila to mluvčí univerzity Šárka Stará.

Zdroj : vz/ZČUNepřehlédněte