Před 679 lety byl zničen Juditin most, jeden z nejstarších evropských mostů vůbec

3.2.2021
Jaroslav Svoboda

Juditin most byl jedním z nejstarších mostů severně od Alp, vždyť v té době stály ve střední Evropě pouze dva kamenné mosty, a to v Řezně a Drážďanech. S nápadem na výstavbu mostu v Praze přišel prý pražský biskup Daniel, který se po zničení původního dřevěného mostu v roce 1157 nechal inspirovat kamennými mosty v Itálii, kde byl s knížetem Vladislavem II. na válečném tažení.

Své jméno získal most po králově choti, která byla štědrou mecenáškou stavby. Po dokončení samotného mostu vznikly u jeho západního konce v místech Malé Strany dva opevněné areály, které měly strážit samotný most.

Byl učitelem Aloise Jiráska, jeho smrt zasáhla celou společnost

Juditin most je v některých místech dodnes patrný

Zajímavostí je, že v navigaci pod Křížovnickým náměstím je do zdi zasazen reliéf „Bradáč“, který při povodních slouží jako vodoměrná značka. Ten není žádnou současnou novinkou, byl už totiž součástí Juditina mostu.

Další pozůstatky po Juditině mostu byly k vidění při nízkém stavu vody po protržení jezu v roce 1784 a 1941. Právě díky nízkému stavu vody byly patrné zbytky pilířů na dně Vltavy.

Slovanská mytologie

Slované drželi před koledou sexuální půst, byl součástí očisty

Část Juditina mostu je dokonce dnes součástí historického centra hlavního města zařazeného do světového dědictví UNESCO. Jedná se o sklep malostranského domu U Zlaté hvězdy, čp. 92 v ulici U Lužického semináře, který vznikl na místě dvou starších domů a je tvořen druhým obloukem Juditina mostu.

Zbytky mostu je ale možné spatřit i v Muzeu Karlova most. Dosud také stojí oblouk v průplavu pod Křížovnickým náměstím. Různé další části zbytků mostu jsou patrné i ve sklepích domů na Malé Straně, i Juditina věž v témže prostoru.Nepřehlédněte