Proti slučování příbramských gymnázií se lidé bouří. Rodiče zaslali dopis krajskému úřadu

Návrh na sloučení příbramských gymnázií pobouřilo veřejnost, ale i rodiče studentů. Kdy naposledy mají podle návrhu kraje nastoupit poslední studenti do Gymnázia pod Svatou Horou?

Příbramí stále rezonuje návrh Středočeského kraje týkající se optimalizace středního školství, který navrhuje sloučení dvou příbramských gymnázií. Respektive zrušení Gymnázia pod Svatou Horou.

Proti tomu se zvedla vlna odporu a aktéři vytvořili petici a další zaslali otevřený dopis hejtmance Středočeského kraje, krajským radním, krajským zastupitelům, starostovi města Příbram, řediteli Gymnázia pod Svatou Horou, senátorovi za Příbramsko, Školské radě Gymnázia pod Svatou Horou v Příbrami, médiím a politikům působícím v regionu.

Rozruch způsobila informace ve druhé polovině ledna 2021 po jednání Milana Váchy, radního Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu, s řediteli obou příbramských gymnázií, kdy vyšlo najevo, že se Středočeský kraj rozhodl zrušit Gymnázium pod Svatou Horou v Příbrami.

Gymnázium Příbram

Kraj chce sloučit obě příbramská gymnázia. Veřejnost se bouří a připravila petici

Jako jedni z rodičů, jejichž děti na tomto gymnáziu studují, vyjadřujeme silné znepokojení uvedeným záměrem Středočeského kraje. Považujeme započatý proces za škodlivý pro studenty, učitele i rodiče, protože povede ke snížení nabídky různorodého vzdělávání na Příbramsku a v důsledku ke snížení jeho kvality. Žáci, jejich rodiče i učitelé mají právo si vybrat typ školy, který jim vyhovuje (vzdělávacím programem, atmosférou školy, způsobem komunikace atd.) a ekonomické důvody nesmí být jediným kritériem, jak na vzdělávání pohlížet,“ uvádějí rodiče z Dobříše Kateřina Šafránková a Pavel Miškovský.

Připravované rozhodnutí Středočeského kraje je podle nich v rozporu s proklamací, kterou uvádí na svých webových stránkách: „Velkým úkolem je celospolečenská diskuse o dalším vývoji školství v regionu, která musí vycházet z důvěry a vzájemné úcty mezi všemi učiteli, ze vzájemné důvěry a přátelství mezi učiteli a žáky, ze vzájemné důvěry a úcty mezi učiteli a rodiči i ostatní veřejností.“ V materiálu Návrh optimalizace sítě středních škol zřizovaných Středočeským krajem se lze také dočíst: „V současném světě je na vše pohlíženo zejména z pohledu ekonomiky, což u některých oblastí zkresluje podstatnou část reality. Učení a vzdělávací systém je z podstaty takovou oblastí.“

Opravdu je dálková výuka nouzovým řešením? Jak to vidí studenti

Chtěli jsme se dozvědět více informací z oficiálního zdroje, ale na webu Středočeského kraje se nám nepodařilo o „optimalizaci“ příbramských gymnázií najít žádné materiály. Až z médií jsme zjistili, že byla zřízena komise a že záměr zrušit Gymnázium pod Svatou Horou vychází z jejího zjištění. Vzhledem k situaci považujeme zřízení optimalizační komise a její závěry za netransparentní, což je při současném politickém složení reprezentace kraje zarážející,“ rozčilují se rodiče.

V dopise proto žádají kraj o vyjádření k následujícím otázkám:

Jaká kritéria optimalizační komise pro posuzování a rozhodování zvolila? V jakém složení komise pracuje? Proč proběhlo jednání o sloučení škol v době příprav přijímacích zkoušek, když je zcela logické, že nejistota zachování Gymnázia pod Svatou Horou tuto školu poškozuje? Vzhledem ke konstatování, že případné sloučení je „dlouhodobý proces“, působí načasování akce účelově i přes ujištění, že jednání o sloučení nemá vliv na přijímací řízení. Procesně ne, fakticky ano, zvláště poté, co bylo zveřejněno stanovisko radního Váchy, v němž odmítá možnost o záměru diskutovat: „Neuvažujeme o přehodnocení optimalizace.“

Kruté mrazy trápí zejména bezdomovce. V Příbrami nikoho zmrznout nenechají

Rozhořčení rodiče se dále ptají, proč se optimalizační komise a také zástupci Středočeského kraje nezajímali o reflexi výuky na obou příbramských gymnáziích (žáci, učitelé, rodiče). Existence školy podle nich totiž není jen účetní položka, ale má v regionu vždy společenský přesah, jehož význam se ze statistik zjistit nedá. Proč k jednání zástupců Středočeského kraje s ředitelem Gymnázia pod Svatou Horou nebyli přizváni zástupci Školské rady?

Zajímá je zároveň proč Středočeský kraj uvažuje o sloučení příbramských gymnázií, kdo a kdy o tom bude rozhodovat? Bude předložen i oponentní posudek?

Jestliže Středočeský kraj uvažuje o sloučení příbramských gymnázií, je zajištěna dostatečná kapacita školní jídelny, dostatečná kapacita tělocvičen, dostatečná kapacita odborných učeben a dostatečná kapacita pro dělení tříd (výuka jazyků, seminářů apod.) „sjednoceného“ gymnázia? Jestliže Středočeský kraj uvažuje o sloučení příbramských gymnázií, je zajištěno personální pokrytí výuky „sjednoceného“ gymnázia? Vzniknou-li sloučením gymnázií nadbytečná pedagogická i nepedagogická místa, jak bude Středočeský kraj řešit jejich zánik? Pokud Středočeský kraj uvažuje o sloučení příbramských gymnázií, je součástí těchto plánů také snížení celkové kapacity gymnaziálního vzdělávání v Příbrami, tedy snížení dostupnosti tohoto typu středoškolského vzdělání?,“ zní další otázky na adresu kraje.

Kriminalita na Příbramsku klesla o více jak polovinu. Největší podíl mají krádeže a vloupání

V minulosti prý lze lze nalézt řadu příkladů dokladujících, že sloučením dvou institucí dochází k poklesu kvality. Případným sloučením dvou příbramských gymnázií se navíc sníží nabídka možného středoškolského vzdělání. Obě gymnázia v současnosti nabízejí odlišný studijní program a odlišné prostředí. Pro Gymnázium pod Svatou Horou se žáci rozhodli většinou kvůli jazykovému zaměření školy a také proto, že jim vyhovuje menší škola. Možnost volby mezi dvěma typy gymnázia v Příbrami dává možnost studovat takovou školu širšímu spektru žáků. Omezením volby se zvyšuje riziko, že žáci sloučeného gymnázia budou ve větší míře ohroženi neúspěchem, nebo zvolí školu mimo region. Nabízí se i otázka, zda se řešily při jednáních optimalizační komise i rizikové faktory uvažovaného sloučení.

Podle oponentů slučování se ukazuje, že ekonomické hledisko je možná jediným faktorem, podle kterého se Středočeský kraj rozhoduje, protože o Gymnázium pod Svatou Horou mají žáci trvalý zájem. Tato škola má stabilní pedagogický sbor a poskytuje kvalitní vzdělávání. Návrh na sloučení příbramských gymnázií jde proti tezi moderní liberální demokratické společnosti. Radním Váchou uváděný důvod optimalizace – zásadní nerovnováha v nabídce středoškolského vzdělávání spočívající ve velkém počtu míst na gymnáziích na Příbramsku, čímž se deformuje přístup ke vzdělávání – zní jako heslo z dob socialismu a v souvislostech je možné vidět snahu zaplnit školy, o které děti (a jejich rodiče) nemají zájem. O budoucnosti dětí nebudou rozhodovat možnosti, ale kvóty stanovené úředníky. Zatímco širší nabídku možností studia považuje radní Vácha (a Středočeský kraj) za „deformující“, ve zrušení školy určitého typu spatřuje „zvýšení kvality vzdělávací soustavy“.

Navrh-SENKYR-Architekti

Po rekonstrukci Pražské ulice je ve hře i velká proměna Mírového náměstí v Dobříši

V postoji Středočeského kraje bohužel vnímáme netransparentnost, nekompetentnost – skrytá jednání s nejasnými motivy, cíli a závěry) a také neochotu či obavy diskutovat (z jednání byly vynechány dva podstatné články školské soustavy – žáci a jejich rodiče. Žádáme Středočeský kraj, aby na všechny vyslovené otázky poskytl odpověď. Vyzýváme Středočeský kraj, zvolené radní a krajské zastupitele, aby ve věci „optimalizace příbramského gymnaziálního školství“ jasně a průkazně informovali o důvodech, které k takovému konání vedou, aby informovali o kritériích, na jejichž základě se rozhoduje, a aby pečlivě zvážili veškeré důsledky, které by takové rozhodnutí mohlo přinést,“ dodávají Kateřina Šafránková a Pavel Miškovský.

Podle návrhu kraje se Gymnázium pod Svatou Horou v Příbrami sloučí s gymnáziem v ulici Legionářů, jeho studijní programy ale zůstanou zachovány. Obě školy se mají organizačně spojit k 1. září příštího roku, přičemž Gymnázium pod Svatou Horou se studentům naposledy otevře na konci června 2024 nebo 2025.

Krajský radní pro školství Milan Vácha uvedl, že o spojení příbramských gymnázií se hovoří už dlouho a do zařízení v ulici Legionářů se v minulosti investovaly desítky milionů korun, aby se záměr mohl uskutečnit. Dřívější plány přitom se zachováním studijních programů nepočítaly. Podle Váchy se tak podařilo najít kompromis a toto řešení je tak podle něj z mnoha pohledů schůdné.

Budova pod Svatou Horou, kde sídlí gymnázium a také základní škola, patří městu. Gymnázium je tam v nájmu a zřizovatelem je krajský úřad.

21.4.2021
Policisté stíhají sedmadvacetiletého muže, který podle nich v Krásné Hoře nad Vltavou na Příbramsku zapálil...
13.4.2021
Zloději na Příbramsku se v poslední době více zaměřují na jízdní kola. Policisté zaznamenali krádeže...
12.4.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
12.4.2021
Za běžných okolností by Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram již za několik dní otevíral pomyslné...
3.4.2021
V březnu byla zahájena oprava mostu na Litavce v katastru Čenkova.
2.4.2021
Knihovna Jince realizuje řadu aktivit i v době, kdy nejsou v provozu kulturní zařízení a...
30.3.2021
V poslední době je věnována velká pozornost životnímu prostředí. Lidé si v souvislosti se záplavami...
26.3.2021
Lidé v Příbrami mohou ozdobit kraslicemi velikonoční stromy. Město jim tak chce v době pandemie...
Gymnázium Legionářů.
19.3.2021
Nepoměr ve velkém počtu míst na gymnáziích prý deformuje přístup ke vzdělávání.
15.3.2021
Sedlčanská nemocnice vybudovala nové očkovací centrum.
Fotbal, ilustrační obrázek
11.3.2021
Klání o předsednické křeslo čeká tento týden Martina Havla a Pavla Chána. Mezi těmito dvěma...
Reklama