Příbramský unikát: elektrické vedení vede skrz dům

28.11.2022
Redakce

Těžko uvěřitelný případ řeší Stavební úřad v Příbrami. Na jedné ze staveb obytného domu zedníci obezdili vedení nízkého napětí tak, že nyní prochází vnitřkem budovy. Podle energetiků stavbaři ohrozili bezpečnost distribuční soustavy a případně i životy lidí, kteří se pohybovali poblíž. Úřad už přikázal práce na stavbě zastavit a případ dál řeší.

Kuriózní stavební řešení zvolili dělníci na budově v ulici Pod Lesem. K objektu bývalého penzionu staví několikapatrovou přístavbu, v níž mají být byty. Přes pozemek přístavby přecházelo vedení nízkého napětí a místo toho, aby počkali na přeložku elektrického vedení, dělníci jej prostě obezdili. Dráty o napětí 400 voltů tak procházejí jednou z místností, dovnitř a ven jsou vedeny pod okny. Co měl investor vlastně v plánu, není úplně jasné, protože by stavbu pochopitelně nikdo nezkolaudoval a samozřejmě ani neužíval.

Nehledě na to, že porušil podmínky povolení stavby, jak potvrdili úředníci. Jednou z podmínek bylo například to, že stavba začne až poté, co bude přeložka vedení provedena. „Stavební úřad vydal výzvu k zastavení prací. Dále bude věc řešena stavebním úřadem na místě stavby včetně uložení příslušných sankcí,“ uvedla mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová. Jaká bude výše avízované sankce, zatím není jasné. Podle mluvčí bude záležet na výsledku správního řízení.

Podle mluvčí Skupiny ČEZ Soni Holingerové dělníci porušili technické normy týkající se vedení nízkého napětí a zároveň ohrozili bezpečnost a spolehlivost distribuční soustavy a případně i životy a zdraví lidí, kteří se v blízkosti pohybovali.

„S investorem jsme v kontaktu a bude provedena náprava. Vedení bude vymístěno na dvě konzole, které umístíme na přistavěný dům. Veškeré náklady na práce spojené s přesunutím vedení půjdou samozřejmě za investorem,“ sdělila Soňa Holingerová. Dodala, že v této oblasti jsou na příští rok naplánovány práce na vedení nízkého napětí, které by mělo být uloženo do země.

Podle odborníků na elektroinstalace mohlo být záměrem příbramského stavitele, který před zimou potřeboval hrubou stavbu uzavřít před povětrnostními vlivy, ušetřit za dočasné přemístění vedení a s definitivním řešením počkat, až je příští rok vybuduje ČEZ.

brd/čtkNepřehlédněte