• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Prioritou pořadatele Rally Bohemia je bezpečnost diváků a posádek

  7.6.2021
  Redakce

  Zajištění maximální bezpečnosti všech zúčastněných je hlavní prioritou organizačního týmu Rally Bohemia. Zabezpečení rychlostních zkoušek, zejména pak umístění diváckých zón, zakázaných prostor, rozmístění záchranných složek a jednotlivých stanovišť traťových komisařů je každoročně věnována spousta času.

  Výkony současných závodních speciálů, a hlavně vlastnosti pneumatik a tlumičů, posunují neustále rychlostní limity. Především okamžitá rychlost v zatáčkách rapidně narůstá. Proto je trendem a nutností posledních let snižování průměrné rychlosti na rychlostních zkouškách pomocí umělých retardérů. „Retardéry poskytují pořadatelům možnost ke zpomalení rychlých úseků, aby dokázali udržet průměrnou rychlost nejrychlejších vozů na povolené hranici. My ale touto cestou jít nechceme. Proto hledáme technicky náročné a pomalejší profily rychlostních zkoušek, které se obejdou bez zmíněných retardérů. Takové rychlostní zkoušky jsou hodnotnější pro jezdce, atraktivnější pro diváky, a především bezpečnější pro všechny,“ vysvětluje ředitel soutěže Petr Pavlát.

  Najít nové vyhovující tratě a projít celým schvalovacím procesem ze strany úřadů a sportovních autorit je velmi náročné a zařazení nových rychlostních zkoušek je zejména v dnešní době obdivuhodné. „My se toho nebojíme, ale je potřeba si uvědomit, že si tím opravdu komplikujeme svojí práci. Zařazení nových tratí přináší nejen administrativní zátěž, ale také nutnost jejich schválení bezpečnostním delegátem a zástupci z řad jezdců. Mimo jiné to také znamená připravit bezpečnostní plán ke každému novému úseku. V letošním ročníku se to týká především nové erzety Klášter nebo zásadně upravenému Vinci, který se pojede pod názvem Krásná,“ upřesňuje Jan Šrámek – dlouholetý hlavní činovník pro bezpečnost Rally Bohemia a pokračuje: „Jsme rádi, že se k nám mohou vrátit fanoušci a jen připomínáme, aby respektovali pokyny pořadatelů a sledovali závod pouze z povolených míst.“

  V neděli 6. 6. 2021 si celou trať prohlédl bezpečnostní delegát Autoklubu pan Miroslav Smolík, jehož připomínky byly zapracovány do Bezpečnostního plánu. Schvalovacím procesem však práce na rychlostních zkouškách teprve začíná. Před startem soutěže je potřeba vytyčit divácká místa a zakázané prostory, kterých je téměř pět tisíc. K tomu všemu je zapotřebí minimálně 100 kilometrů trasovací pásky, 1200 kolíků a v průběhu závodu také práce 1500 pořadatelů.

  Ilustrační foto. Zdroj: Rally Bohemia

  Páteční program letošního ročníku Rally Bohemia nabídne celodenní zábavu v areálu Autodromu v Sosnové, kde kromě přejímek proběhne shakedown a zejména atraktivní duely v paralelních jízdách, které vyvrcholí finálovými rozjížďkami.

  Elektromobily po průjezdu celého startovního pole „ostrých“ aut odjedou rychlostní zkoušky Sosnová, Chloudov, Bzí, Radostín a po prvním průjezdu také Staroměstskou. A na tomto místě upozorňujeme diváky na velkou obezřetnost, neboť tato vozidla nejsou při průjezdu téměř slyšet.

  Spolupořadatelem 48. ročníku Rally Bohemia, který proběhne v termínu 8. – 11. 7. 2021 je statutární město Mladá Boleslav, na přípravách a úklidu se významně podílí společnost Compag.


  Témata:

  Nepřehlédněte