Příprava modernizace železniční trati z centra Prahy do Kladna dospěla k dalšímu zásadnímu bodu, který ji zase o krok posune k cíli

4.12.2021
Táňa Pikartová

Správa železnic vypsala výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro úsek z Kladna do Kladna-Ostrovce, přičemž se se zahájením stavby počítá v příštím roce. Tato část bude zahrnovat kompletní rekonstrukci, zdvoukolejnění a elektrifikaci celého úseku. S dokončením všech etap projektu se počítá v roce 2029.

„Stavba zcela změní podobu železnice na území Kladna. Její součástí je i rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Kladno, která dostane důstojnější podobu. Příprava projektu intenzivně pokračuje také pro další úseky mezi Kladnem a Prahou, aby se v roce 2029 jezdilo mezi oběma městy rychleji a zároveň pohodlněji,“ připomněl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Součástí aktuálně soutěžené etapy Kladno – Kladno-Ostrovec bude také vybudování záchytného parkoviště P+R u stanice Kladno s kapacitou téměř tři sta míst, které zajistí lepší dopravní obslužnost pro celý okres. Nový železniční svršek i spodek, protihluková opatření a zejména nasazení moderních souprav sníží hluk v okolí trati a dopřejí cestujícím větší komfort.

Z Kladna a z okolních obcí dojíždí denně do Prahy více než šestnáct tisíc lidí Právě díky zdvoukolejnění a elektrifikaci celé trati budou mít obyvatelé Kladenska možnost cestovat moderní a ekologickou dopravou 21. století, která přinese významnou alternativu současné individuální automobilové dopravě. Podle propočtů statistiků ubude v ulicích Prahy 6 každý den dva a půl tisíce tisíce aut, kterými Kladeňáci do Prahy dojíždějí.

Projekt modernizace také pamatuje na mimoúrovňová křížení, která nahradí dnešní přejezdy a pomohou plynulejší dopravě jak na silnici, tak i na kolejích. Současně se zvýší traťová rychlost, a tak místo dnešních téměř třiapadesáti  minut osobním vlakem bude cesta z Kladna na Masarykovo nádraží v Praze trvat méně než půl hodiny.

S vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavebních prací pro úsek mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec souvisí  i rekonstrukce kolejiště i výpravní budovy ve stanici Kladno a budovy v městské zastávce a v Ostrovci, kde bude nový podchod se schodištěm a bezbariérovým přístupem na nástupiště.

V železniční stanici Kladno vzniknou modernizací nová nástupiště i bezbariérově přístupný podchod a v interiéru budovy najdou cestující bezpečné  a  komfortní prostory s komerčními službami.

Změna čeká i zastávku Kladno, která bude stát blíž k centru města, mimoúrovňový přístup na nástupiště bude z chodníků silničního nadjezdu, a to po schodištích a eskalátorech, projekt počítá i s výtahy pro bezbariérový přístup. Přímo u zastávky bude možný přestup na městskou dopravu.Nepřehlédněte