• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Přístavba školky v Průhonicích se posouvá

  2.10.2017
  Bohumil Brejžek

  Přestože je projekt přístavby mateřské školky připraven k realizaci, objekt MŠ určený k demolici vyklizen a provoz jedné třídy MŠ zajištěn v prostorách ZŠ Průhonice, nelze projekt v současné chvíli zahájit. Důvodem je odstoupení obce od smlouvy s vybraným dodavatelem stavby a vyhlášení nového výběrového řízení na dodavatele stavby.

  Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo v souladu s podmínkami poskytovatele dotace zahájeno již v červnu letošního roku, dodavatel byl vybrán a na začátku srpna byla s dodavatelem uzavřena smlouva o zhotovení díla. Vybraný dodavatel ale nesplnil závazné podmínky uzavřené smlouvy (konkrétně zhotovitel nepředložil ve stanovené lhůtě po uzavření smlouvy bankovní garanci), čímž podstatně porušil podmínky dané smlouvy a obec byla nucena od uzavřené smlouvy odstoupit, což bylo v dané situaci jediné řešení, neboť se jednalo o podstatné porušení podmínek smlouvy. Projekt je totiž spolufinancován z Evropské unie, hrozila by tedy vysoká sankce za nenaplnění zadávacích podmínek smlouvy.  Nepřehlédněte