Přístavba školky v Průhonicích se posouvá

2.10.2017
Bohumil Brejžek

Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo v souladu s podmínkami poskytovatele dotace zahájeno již v červnu letošního roku, dodavatel byl vybrán a na začátku srpna byla s dodavatelem uzavřena smlouva o zhotovení díla. Vybraný dodavatel ale nesplnil závazné podmínky uzavřené smlouvy (konkrétně zhotovitel nepředložil ve stanovené lhůtě po uzavření smlouvy bankovní garanci), čímž podstatně porušil podmínky dané smlouvy a obec byla nucena od uzavřené smlouvy odstoupit, což bylo v dané situaci jediné řešení, neboť se jednalo o podstatné porušení podmínek smlouvy. Projekt je totiž spolufinancován z Evropské unie, hrozila by tedy vysoká sankce za nenaplnění zadávacích podmínek smlouvy.Nepřehlédněte