Provoz značně vytížené kutnohorské ulice bude déle než měsíc omezen

23.5.2022
Vítězslav Hospes

Poměrně frekventovaná Dolní ulice v Kutné Hoře (jedna z přístupových komunikací k centru největšího sídliště Šipší, ležící v blízkosti několika supermarketů, hojně využívaná k parkování) bude v období od 23. května do 8. července 2022 dějištěm rozsáhlé akce – obnovy vodovodu a kanalizace.

Jak oznámila Vodohospodářská společnost a. s. Vrchlice – Maleč Kutná Hora, v uvedeném termínu bude provedena celková uzavírka části ulice a dočasně i přilehlých křižovatek (v rozsahu mezi čp. 310 po trafostanici), parkování zde bude možné pouze v místech nedotčených stavbou. Tam, kde budou s ohledem na výjezd vozidel ze stavby umístěny značky se zákazem zastavení, není možné parkovat od 8 do 17 hodin. Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Dolní již byla zahájena na křižovatce ulice Dolní s ulicemi Spálená a Lučanská (ty procházejí přilehlou vilovou čtvrtí).

Tato situace si vynutila stanovení objízdné trasy, která vede ulicemi Sběrná, Lučanská, Havířská stezka, Jana Zajíce, Opletalova – a to v obou směrech.

Obyvatelé dotčené části Kutné Hory čekají i další obtíže či komplikace, neboť vodohospodáři zároveň oznamují, že v důsledku provádění plánovaných prací bude docházet k PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY v termínu od 26. 5. do 1. 7. 2022 mezi sedmou a šestnáctou hodinou. Přesná doba trvání jednotlivých odstávek bude vždy písemně oznámena min. 48 hodin před jednotlivými odstávkami. Během celé doby realizace může mimořádně docházet ke krátkodobým omezením dodávek pitné vody i mimo hlášení odstávky. Dodávka vody bude v uvedeném období zajištěna obvykle předzásobením.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.

Což o to, každý, koho se to týká, jistě chápe, že údržba tak citlivé části inženýrských sítí je zřejmě nevyhnutelná. Zároveň ovšem lze pochopit povzdech valné části obyvatel dotčené lokality: „Už aby to všechno bylo za námi…“


Témata:

Nepřehlédněte