První ročník participativního rozpočtu se osvědčil, na stole je druhý

10.6.2022
Vítězslav Hospes

Úvodem: Participativní rozpočet Panuj Hoře je takový, na němž se podílejí sami občané Kutné Hory svými návrhy a hlasy. Na rok 2022 se přiklonili k tomu, aby celková suma milión korun byla rozdělena mezi deset z dvaceti návrhů.

Návrhy bylo možno podávat do poloviny února, poté se uskutečnila prezentace přihlášených projektů, což je důležité k doplnění informací a začlenění připomínek projektového týmu (tvoří ho studenti a žáci středních a základních škol) a počátkem června přišlo na řadu vyhodnocení. Milan Šesták z technického oddělení MěÚ Kutná Hora upřesňuje: „Hlasovat mohli občané města Kutné Hory od 18. března do 17. dubna“.

O tom, že projekt Panuj Hoře se již dostává Kutnohořanům „pod kůži“, svědčí i fakt, že hlasování se zúčastnil zhruba dvojnásobek občanů než vloni, tedy 871. Projekty mají být realizovány nejpozději do konce roku. Některé z nich navazují na loňské, jiné přicházejí s novými záměry – hlavní ideou je to, že návrhy přicházejí „zdola“, ze sfér, které lidé důvěrní znají a vědí, kde je „tlačí bota“. Je tedy logické, že vedení města už nyní myslí na další ročník.

Největší počet hlasů (263) získal projekt SEDLEC – HORSKÁ CYKLISTIKA, stezek, stoupajících k vrcholu kopce Kaňk, určených výhradně pro horská kola, budovaných s ohledem na ochranu přírody a příležitost pro cyklisty méně i více zkušené.

V MĚSTSKÉ ČÁSTI HLOUŠKA zvítězilo doplnění veřejného osvětlení v ulici Na Provaznici. Instalace tří nových lamp samozřejmě přispěje k zvýšení bezpečnosti a celkovému zkvalitnění veřejného prostoru.

Vítězný projekt VE VNITŘNÍM MĚSTĚ je zaměřen zejména na prostředí dětských her, osvětlení a celkové zvelebení parku U Tří pávů, včetně zeleně (vstupuje se do něj z ústředního kutnohorského náměstí).

NA SÍDLIŠTI ŠIPŠÍ si občané rozhodli o tom, že na první etapu revitalizace hřiště v Opletalově ulici naváže druhá, v jejímž rámci budou instalovány basketbalové koše.

Také NA KAŇKU projekt navazuje na minulý ročník akce Panuj Hoře – v prvním šlo spíše o herní prvky pro děti, v současném o posilovací prvky pro dospělé.

U WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ poblíž SKP Olympia bude vybudován přístřešek pro sportovce, který má být všestranně užíván.

A abychom měli přehled kompletní: V NEŠKAREDICÍCH vyroste nové kontejnerové stání (ze zámkové dlažby), V MĚSTSKÉ ČÁSTI KARLOV město podpoří výstavu fotografií Kutná Hora očima místních, pokračovat v loňském díle se bude v areálu u ČÍŽKOVY SKÁLY dokončením altánu a řešením problematiky údržby, V MALÍNĚ má být na prostranství u sokolovny dokončeno dětské hřiště pro nejmenší a jeho vybavení.

Hodně? Málo? Odpověz si každý sám. Jedno je jisté: Projekt Panuj Hoře se „ujal“, obyvatelé Kutné Hory ho vítají – mimo jiné jako důkaz snahy vedení města o skutečně demokratický přístup.


Témata:

Nepřehlédněte