Rekonstrukce fasád pavilonu A 3. ZŠ a historického objektu Samson proběhnou v Rakovníku letos

17.2.2022
Táňa Pikartová

Od roku 2005 jsou na pavilonu A základní školy místo dřevěných plastová okna a byla zateplena fasáda.

Nyní se jedná se o celkovou rekonstrukci této fasády, která zahrnuje opravy stávající omítky, penetrační silikonový nátěr a krycí dvojnásobný silikonový nátěr v celé ploše a dále nový okapový chodník.

Projektová cena činí téměř jeden milion a půl korun a termín rekonstrukce je naplánován na období od 1. 6. 2022 do 20. 8. 2022.

Na opravu fasády historického objektu Samson č. p. 233 v Rakovníku byly doručeny tři nabídky. Jmenovaná komise je posoudila a poté bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo s Romanem Topinkou, Rakovník. Oprava vyjde na 577 tisíc korun.

Zahájení prací je plánováno na 1. duben letošního roku s dokončením do letošního 30. Listopadu. Oprava nezahrnuje severní fasádu se sgrafity.

Město Rakovník požádalo na tuto akci o dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022, kdy maximální částka dotace činí padesát procent z uznatelných nákladů.


Témata:

Nepřehlédněte