Rodiny politických vězňů vysadily v Lešticích u Památníku Vojna novou alej

15.11.2021
Jan Štoll

Do výsadby Aleje svobody  U Památníku Vojna na Příbramsku se zapojilo na 400 rodin politických vězňů a další dobrovolníci. Alej je společným projektem města Příbram a Nadace Partnerství, tvoří ji 11 lip a 89 javorů. První zasazenou lípou, a to přímo v areálu památníku, byl potomek památného stromu.

Zúčastnila se například pamětnice Libuše Musilová perzekuovaná v 50. letech minulého století a vězněná komunisty, dodnes působí v Konfederaci politických vězňů v Příbrami. Stromy pro alej dodala firma Pavla Kafky, jehož otec František strávil v příbramském lágru Bytíz 18 měsíců, dalších deset let pak na nucených pracích v ostravských dolech. „Patronkou aleje je Klára Formanová, jejíž otec byl politický vězeň Jiří Stránský,“ uvedl za Nadaci Partnerství David Kopecký. Stránský byl opakovaně vězněn a odsouzen byl mimo jiné v roce 1953 ve vykonstruovaném procesu za velezradu.

Podle mluvčí příbramské radnice Evy Švehlové se jednalo o nejrozsáhlejší akci sázení ve městě minimálně za posledních několik let. Ve městě každoročně přidávají další místa pro výsadbu zeleně, ale sázení aleje bylo podle mluvčí organizací, rozsahem i počtem účastníků unikátní, zapojili se i zástupci města včetně místostarostky Zorky Brožíkové (ANO). Lokalitu vybíraly společně městský odbor životního prostředí a příbramského hornické muzeum, jehož pobočkou je Památník Vojna.

Jedná se o čtvrtý ročník této akce k připomínce výročí 17. listopadu, kterou organizuje Nadace Partnerství. První alej byla vysazena v roce 2018 při příležitosti oslav 100 let Československa u Řípu, druhá o rok později při výročí sametové revoluce ve Vestci u Prahy a třetí loni u Šatova na Znojemsku. Nadace každoročně vyhlásí výzvu a z přijatých návrhů komise vybírá ty nejlepší nejen z pohledu myšlenky, ale i ekologie. Kromě historické symboliky přispěje i k zadržování vody v krajině a ochraně půdy před erozí. Nová cesta mezi osadami Vojna a Zavržice poslouží místním i turistům, navazuje na ni několik turistických tras, cyklotrasa a poutnická cesta Via Nova.

Památník Vojna se otevřel v roce 2005 jako muzeum obětí komunismu. Vznikl z bývalého tábora pro německé válečné zajatce, jenž se později přeměnil na tábor nucených prací a vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu.

ČTKNepřehlédněte