Sedm památných lip v Prachaticích a okolí prošlo ozdravnou kúrou

25.10.2021
Jiří Bydžovský

Do prořezávky sedmi památných lip se v Prachaticích pustili zkušení arboristé na přelomu září a října. Některé stromy jsou staré více než sto let. Suché větve  hrozily pádem. Město získalo peníze z Programu péče o krajinu 2021 pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí, více než 108 tisíc korun.

„K ošetření bylo vybráno sedm památných stromů, u kterých hrozily pády suchých větví na přilehlé komunikace či nemovitosti – lípa u kostela na Libínském Sedle, lípa na návsi v Nebahovech, lípa v Husinci, lípa ve Švihově u Lažišť a tři památné lípy v návesním prostoru v Dobročkově,“vyjmenovává lokality Lenka Vasilová z odboru životního prostředí.

Odborné ošetření památných stromů provedli během září a počátkem října certifikovaní arboristé. „U všech uvedených stromů byl proveden zdravotní a bezpečnostní řez, kontrola funkčnosti stříšek nad dutinami stromů, dále pak odstranění starých zpevňujících vazeb a instalace nových dynamických vazeb ke stabilizaci korun stromů,“dodala Vasilová.

Podle arboristů správné a včasné ošetření stromů přispěje k prodloužení jejich vitality a ke zvýšení bezpečnosti v jejich okolí. V příštích letech má město Prachatice, v závislosti na vypsaných dotačních programech, v plánu pokračovat v odborném ošetřování dalších památných stromů na svém území.

Podmínkou pro přidělení peněz Programu péče o krajinu je finanční spoluúčast města . To na ozdravění stromů přispělo částkou 50 tisíc korun.

Zdroj:vz


Témata:

Nepřehlédněte