• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Sedmihorské prameny. Lázně tu už nejsou, ale klid v duši tu najdete

  21.7.2022
  Fefík

  Víte, že Lázně Sedmihorky (původně Bad Wartenberg) byly nejstarším vodoléčebným ústavem v Čechách?

  Víte, že Lázně Sedmihorky (původně Bad Wartenberg) byly nejstarším vodoléčebným ústavem v Čechách?

  Založeny byly již v roce 1841 turnovským lékařem Antonínem Vincencem Šlechtou, který byl velkým zastáncem vodoléčebných metod Vincenze Priessnitze. Lázně tehdy vznikly na pozemcích panství Aloise Lexy z Aehrenthalu.

  Místo pro lázně bylo vybráno především kvůli výskytu velkého počtu lesních pramenů, které vznikají díky vodě prosakující pískovci. Ta naráží na nepropustnou vrstvu tvořenou jíly, které zde leží v podloží, a odtud vyvěrá na povrch. Teplota pramenů je 8,5 °C. Zřejmě nejvydatnější pramen, zvaný Sedmihorka, je zmiňován už roku 1702.

  Chladná pramenitá voda byla hlavním léčebným prostředkem lázní a byla využívaná formou omývání, zábalů a koupelí v kombinaci s potními kůrami, s popíjením vody, pobytem na zdravém vzduchu a tělesným cvičením. Zdrojem vody bylo tehdy šestnáct pramenů. Ne všechny se však dochovaly do dnešních dnů a ani samotné Lázně Sedmihorky již dnes neslouží svému účelu.

  Muzeum v Lomnici nad Popelkou opravuje schodiště. O tradiční výstavu šperků ale nepřijdete

   

  Vydáte-li se od bývalých lázní po modře značené trase dnešní Angrovy stezky, půjdete po tehdejší Pramenní cestě, kterou se kdysi procházeli lázeňští hosté. Cestou se budete moci osvěžit u řady pramenů. Nachází se zde mj. Barbořin pramen, pojmenovaný po manželce zakladatele lázní, a Antonínův pramen, který nese jméno samotného zakladatele. Právě u něj se údajně v roce 1839 doktor Šlechta dohodl s majitelem panství na založení lázní. Dalším pramenem je Josefův pramen, u kterého můžete rozjímat spolu s Poustevníkem od řezbáře Ivana Šmída, potom pramen Mariin, Felixův, Kořenského nebo Jitčin.

  Zdroj: Turistické noviny Turnovska  Nepřehlédněte