Semilské sady budou omlazeny, staré stromy nahradí hlavně domácí dřeviny

25.10.2021
Fefík

Jak už jsme informovali před několika měsíci, v průběhu října a listopadu budou zahájeny práce na revitalizaci Palackého sadů v Semilech.

Do března 2022 dojde k rozsáhlému kácení několika stovek přestárlých a poškozených stromů, které vzápětí nahradí 4 tisíce převážně domácích dřevin, jako jsou duby letní a zimní, buky, habry, lípy srdčité a velkolisté, javor klen, bříza bělokorá, jilm vaz, třešeň ptačí, z jehličnanů pak jedle bělokorá, v keřovém patře líska obecná, kalina tušalaj, kalina obecná a tis červený.

Vzhledem k tomu, že v místě žije množství ptáků i netopýrů, bude zde v rámci obnovy parku nově umístěno celkem 70 ptačích budek pro různé druhy ptáků a 20 budek pro netopýry.

Celá obnova by měla být dokončena do 31. května příštího roku.

Zdroj: Semilské noviny


Témata:

Nepřehlédněte