• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Sklářský výtvarník Ladislav Oliva oslavil devadesátku a chystá výstavu v Železném Brodě

  23.9.2023
  Fefík

  Devadesát let od narození významného železnobrodského sklářského umělce a dlouholetého pedagoga Ladislava Olivy uběhlo 21. srpna tohoto roku.

  Jako umělec je zastoupen v mnoha muzeích, galeriích a soukromých sbírkách po celém světě, jako náročný pedagog je zapsán v srdcích a ve vzpomínkách dlouhé řady bývalých žáků sklářských škol v Železném Brodě a v Kamenickém Šenově.

  O svém životě, naplněném dlouholetou prací i zodpovědným vztahem k průmyslové i k autorsky vyhraněné sklářské tvorbě, sepsal v nedávné době vlastní monografii, kterou vydal prostřednictvím nakladatelství Roman Karpaš RK v Liberci v roce 2019.

  Zajímavou etapou v životě Ladislava Olivy byla v době jeho nástupu do uměleckého života několikaletá spolupráce se Severočeským muzeem. Po studiích v ateliéru Josefa Kaplického na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze nastoupil mladý Ladislav Oliva do tehdejšího národního podniku Borské sklo v Novém Boru. Jeho originální, a přitom po výtvarné i po řemeslné stránce unikátní práce našly tehdy rychlé zastoupení mezi exponáty mimořádně prestižních výstav po celém světě – například trienále v Miláně v letech 1959 a 1960, světová výstava EXPO 58 v Bruselu, výběrová výstava uměleckého skla v Corningu v USAv roce 1959 a výstava Československé sklo v Moskvě tomtéž roce, krátce na to i výstavách v Mnichově a ve Stuttgartu.

  Jak vznikají hory? V turnovském muzeu se dozvíte více

   

  Domácí veřejnost se však o výstavních úspěších i o významných oceněních Ladislava Olivy dozvídala sporadicky a většinou prostřednictvím nenápadných stručných zpráv v tisku. Zato tehdejší návštěvníci Severočeského muzea měli zásluhou kurátora Františka Stehlíka příležitost k osobnímu setkání s nejnovějšími díly Ladislava Olivy na každoročních výstavách liberecké Skupiny 7 a v roce 1968 na autorově první sklářské výstavě, jež prezentovala sklo z let 1952 až 1968.

  V roce 1964 sice zavedly pracovní povinnosti Ladislava Olivu do Skláren v Poděbradech a později i za pedagogickým posláním do Železného Brodu a Kamenického Šenova, ale kontakty se Severočeským muzeem zůstávaly i nadále velice dobré. Přesvědčivým dokladem je i zastoupení sedmadvaceti autorových uměleckých děl v liberecké muzejní sbírce skla a také plakety z různobarevného litého skla, které Ladislav Oliva vytvořil v roce 1988 při příležitosti 125. výročí založení Severočeského muzea.

  Ladislav Oliva si v roce svého životního jubilea zaslouží nepochybně hluboké uznání nejenom za vše, co pro novodobé umělecké sklo a pro výchovu budoucích generací sklářských výtvarníků vykonal, ale rovněž za neutuchající energii, s níž do výtvarného života vstupuje i dnes. Na podzim tohoto roku, 12. října, totiž otevře svou výstavu v Galerii Detesk v Železném Brodě. Nabídne ohlédnutí za bohatým uměleckým životem a současně inspiraci nastupující generaci sklářských výtvarníků.

  Zdroj: Jan Mikulička, Liberecký kraj  Nepřehlédněte