• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • SPOLCHEMIE slaví 168. narozeniny

  13.2.2024
  Simona Knotková

  V úterý 13. února oslaví ústecká SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu své 168. narozeniny, a potvrdí tak svoje členství v elitní skupině nejdéle nepřetržitě fungujících chemiček světa.

  Příběh firmy, která se dnes řadí mezi 100 nejvýznamnějších domácích podniků, se začal psát v roce 1856 ve vídeňském paláci knížete Schwarzenberga na ustavující schůzi zakladatelů z řad rakousko-uherské aristokracie a předních podnikatelů. Ty oslovil Christian Gustav Clemm a předložil jim ambiciózní plány na založení velkého chemického podniku. Pro srovnání – teprve o sedm let později byl založen chemický gigant Bayer.

  Sídlem nového podniku bylo od počátku Ústí nad Labem, kde během několika málo let byla zahájena výroba z provozů anorganické chemie – nejprve uhličitanu sodného, kyseliny sírové a kyseliny chlorovodíkové. Vedle toho se vyráběl i svítiplyn, díky čemuž se v roce 1857 stalo Ústí po Praze druhým městem užívajícím plyn k veřejnému osvětlení.

  Do konce 19. století se “Spolek” stal v tehdejším Rakousko-Uhersku největší a v evropském kontextu jednou z nejvýznamnějších evropských chemiček vůbec. Po osamostatnění Československa začal ve skladbě akcionářů převládat český kapitál reprezentovaný Živnobankou. Ve 20. a zejména 30. letech firma rozvětvila svoji koncernovou strukturu a představovala prakticky celý český chemický průmysl. Stála tak u zrodu dnešních úspěšných firem – ať jit Synthesia Pardubice, Spolana Neratovice, Chemické závody Sokolov, Tonaso Neštěmice a dalších.

  V 50. letech se v ústecké chemičce začal rozvíjet výrobní obor syntetických pryskyřic a epoxidové pryskyřice v současnosti tvoří jeden z hlavních pilířů současné výroby. Na konci roku 1990 se firma opět stává akciovou společností a produkuje více než 500 výrobků od barviv až po kosmetické přípravky. Výrobní sortiment se stejně jako firma samotná ale musí v dalších letech výrazně restrukturalizovat a více se zaměřovat na chemii s vysokou přidanou hodnotou.

  Zatím poslední úspěšná kapitola novodobé historie se začala psát v roce 2020, kdy se SPOLCHEMIE stala součástí rodiny investiční skupiny Kaprain. To ji umožňuje nejen další rozvoj, ale i vypořádání se se všemi novými výzvami 21. století. Aktuálně je tak jedním z předních evropských výrobců syntetických epoxidových pryskyřic, významným českým exportérem a jedním z nejdůležitějších regionálních zaměstnavatelů.

  Zásadní důraz dnes klade na ekologii a udržitelnost – areál firmy už ničím nepřipomíná kouřící továrny “ocelového města”. Miliardové investice do ekologicky šetrných provozů, zásadní omezení emisí, produkce odpadů a znečištění jsou novými standardy. Ostatně i produkce firmy pomáhá v boji proti globálnímu oteplování, ať již se jedná o komponenty pro větrné elektrárny či automobilový průmysl nebo nový projekt na výrobu unikátních prekurzorů pro novou, již 4. generaci F-plynů, které jsou zcela bezpečné pro ozonovou vrstvu a na rozdíl od svých předchůdců mají nejnižší možný dopad na globální oteplování.

  Zdroj: Tisková zpráva  Nepřehlédněte