Spolkový dům v Kutné Hoře hostí výstavu jubilujícího Karla Demela

7.1.2022
Vítězslav Hospes

Přední český výtvarník Karel Demel se narodil 28. 2. 1942 v Praze, v těchto dnech tedy oslavuje významné životní výročí, k němuž se vztahuje i výstava v kutnohorském Spolkovém domě, zahájená vernisáží 6. ledna 2022 (potrvá do konce prvního měsíce letošního roku).

Karel Demel vystudoval konzervatoř a Akademii výtvarných umění v Praze v roce 1974. Zabývá se kresbou, ilustrací, především však grafikou, (suchá jehla, rytina, lept, aquantinta aj.). Inspiruje ho zejména hudba a poezie – česká a ve valné části tvorby také francouzská, v roce 2003 byl vyznamenán Francouzským řádem (rytíř Řádu umění a literatury) – jeho práce byla oceněna i řadou dalších uznání. Samozřejmě, že často vystavoval na domácí scéně, převažuje však zahraničí: Německo, Belgie, Holandsko, atd. Hojně je zastoupen v mnoha soukromých sbírkách v podstatě po celém světě.

Návštěvníkům Spolkového domu Karel Demel nabídl svůj cyklus Maldoror, který se rodil tři roky z dojmů a podnětů, jež skýtá poetický román Zpěvy Maldororovy od  Comte de Lautréamonta (pseudonym Isidora Luciena Ducasse), vydané poprvé v letech 1868 a 1869. Přepracovaného vydání se autor nedožil, slávu mu přinesl až zájem a obdiv francouzských surrealistů. trvající od roku 1917, s odezvou po celém světě, tedy i u nás (Nezval, Halas, Biebl, Seifert a řada dalších).

Dojmů z výstavy je mnoho, zarývají se do mysli i duše jako ostré střípky, které je možno v podstatě do nekonečna skládat v reálné i bláznivé, snivé, fantaskní, strhující, strašidelné i konejšivé mozaiky, podtržené Demlovým příslovečným důrazem na detail, celkové vyznění a dokonalou techniku, Nutí nás pokoušet se přidat vlastní dílky, dojmy, postřehy, provokuje k domýšlení načrtnutých dějů. Jak uvedl v originálně pojatém, osobitém úvodním slově vernisáže výtvarník Marek Králík: Vystavené dílo diváka přiměje pohlédnout i na vlastního Maldorora (jak ho v nějaké podobě všichni prožíváme), na sebe, své kostlivce, lásky, nenávisti, hledat pochopení, uvědomit si relativitu našeho vnímání…


Témata:

Nepřehlédněte