• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Sportovní areál na Bedřichově čeká oprava za sto milionů

  31.3.2024
  Simona Knotková

  Město připravuje revitalizaci sportovního areálu na Bedřichově. Počítá se s novým fotbalovým hřištěm s umělým povrchem i plochou pro malou kopanou včetně potřebných šaten i sociálního zázemí.

  Chátrající sportovní areál na Bedřichově čeká rozsáhlá oprava. Pracovníci odboru rozvoje města aktuálně zajišťují dokumentaci pro společné povolení stavby. „V plánu je nové fotbalové hřiště s umělým povrchem a hřiště na malou kopanou včetně potřebného zázemí jako jsou šatny pro sportovce a rozhodčí, sociální zázemí včetně sprch, technického a technologického zázemí, skladovacích prostor, občerstvení a tribun pro diváky,“ vyjmenoval Pavel Svoboda z odboru rozvoje města s tím, že část plochy nechá město upravit pro hasičský sport.

  Podle primátora Petra Ryšky bude nový sportovní areál přínosem nejen pro celou oblast Bedřichova. „V Jihlavě máme aktuálně dvě umělá hřiště, která zdaleka nestačí. Stejně tak není dostatek sportovišť pro malou kopanou, která má ve městě velkou základnu. Jsem proto rád, že revitalizací areálu na Bedřichově se tato situace zlepší. Zároveň pomůžeme i SDH Bedřichov, který nemá v tuto chvíli potřebné sportoviště,“ řekl.

  V projektu se bude pamatovat také na okolní prostor, zpevněné plochy, parkování, komunikaci pro pěší i cyklisty a osvětlení.

  Na veřejném projednání k revitalizaci sportoviště, které město uspořádalo, se příchozí zajímali zejména o konkrétní souvislosti s jejich sousedními pozemky a také o bezpečnost a přístupnost areálu.

  Architekt Jiří Suchý vysvětlil, že cvičná věž díky zahloubení do terénu bude vyčnívat pouze 5 metrů nad terén, hřiště pro malou kopanou bude oplocené a podél velkého hřiště bude ochranná síť. Celý areál bude pod dohledem kamer.

  Dále upřesnil, že součástí zpracovávané dokumentace bude světelná studie a že dnešní technologie umožňují velmi dobře eliminovat světelný smog ze stožárů. Provozovatel areálu TJ Sokol Bedřichov vyvrátil obavu, že se v areálu budou konat koncerty.

  Přítomní ocenili, že je v návrhu počítáno s parkovištěm K+R zejména pro rodiče malých dětí a že na svahu k silnici i v areálu zůstane maximum vzrostlé zeleně. Kácená zeleň pak bude v rámci areálu nahrazena. Příchozí také zmínili, že v návrhu chybí dětské hřiště. To sice není součástí stávajícího řešeného území, ale počítá se s ním do budoucna v rámci dalších etap revitalizace širšího okolí.

  Zdroj: Město Jihlava  Nepřehlédněte