Stavební práce na rekonstrukci MŠ Trebišovská jsou dokončeny

4.7.2022
Vítězslav Hospes

Osudy MŠ Trebišovská (ve stejnojmenné kutnohorské ulici) byly pestré, občas i pohnuté. Poté, co byla na dlouhé roky zrušena, stala se sídlem různých institucí a když se zhruba před dvěma roky objevil návrh školku obnovit, nečekalo MěÚ Kutná Hora nic jednoduchého, logicky bylo nezbytné najít pro odcházející subjekty nové umístění.

Zásadní roli v tom hrála Oblastní charita, která tu provozovala mimo jiné noclehárnu a denní centrum pro lidi bez domova, služby sociální rehabilitace, umístěn zde byl i charitní šatník, apod. Náhradní prostory byly „objeveny“ a postupně využity v roce 2021 – objekt byl připraven na rozsáhlou rekonstrukci a návrat k původnímu účelu s cílem umístit v něm dětí ve čtyřech třídách. Stavební práce byly zahájeny…

Dětské hřiště na odvrácené straně MŠ Trebišovská „přežilo“ veškeré proměny…

Vzhledem k tomu, že provoz Mateřské školy Trebišovská má být (a zjevně také bude) zahájen již v září 2022, nečekal na stavaře snadný úkol. Normy pro předškolní zařízení jsou nekompromisní (některé se od doby, kdy byla před pětadvaceti roky školka zrušena, ještě zpřísnily) a rekonstrukce se tudíž týkala v podstatě celého objektu. Objevily se i komplikace, s nimiž projekt neuvažoval – například náprava narušení skeletu železobetonového nosného systému, či nezbytnost sjednocení výšky podlah jednotlivých oddělení. Připomeňme v této souvislosti, že provoz přilehlého dětského hřiště nebyl nikdy přerušen, ať už se s objektem samotným dělo cokoli.

Nicméně, koncem června 2022 mohl dodavatel hrdě hlásit: Stavební práce jsou dokončeny! Nyní už se jedná „pouze“ o zajištění potřebného vybavení, rozmístění mobiliáře, apod. Veškeré prognózy znějí optimisticky: „Školka, která se stane součástí příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, opravdu zahájí svůj provoz již v září 2022!


Témata:

Nepřehlédněte