• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Stoletá přehrada Harcov projde opravou. Odolá i desetitisícileté povodni

  13.8.2022
  Jan Štoll

  V Liberci začíná dlouho připravovaná rekonstrukce harcovské přehrady. Vypouštění přehrady by mělo začít v polovině září. Stavaři při ní přetěsní hráz a přestaví její korunu. Měla by tak bezpečně zvládnout i 10tisíci letou povodňovou vlnu.

  Po rekonstrukci si přehrada při záplavách poradí s mnohem většími průtoky vody než dnes. Jako ochrana před povodněmi slouží již od roku 1904 a dosud se obešla bez jakékoliv rozsáhlejší opravy. „V případě extrémních záplav bude možné odvést z přehrady Harcov kontrolovaně mnohem více vody než v současné době a zabránit tak jejímu neřízenému přetékání přes korunu hráze. Tato opatření dále zajistí i bezpečné převedení 10tisíci leté povodňové vlny přes korunu hráze bez ohrožení stability vodního díla,“ uvedla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

  Stavaři budou hráz injektovat a přetěsní ji z nové podzemní štoly pod hrází, budou rekonstruovat korunu hráze a změní tvar koryta pod hrází. Ve vlastním tělese hráze a jejím bezprostředním okolí budou provedeny drenážní a pozorovací vrty. Strana hráze, která je vystavena působení vody, dostane novou hydroizolaci. „Přehrada Harcov potřebuje po více než sto letech svého provozu velkou stavební obnovu. Účelem stavby bude zajištění bezpečnosti vodního díla za povodní se současným navýšením retenčního objemu nádrže a zlepšením podmínek pro ochranu intravilánu města Liberec před povodněmi. Práce by měly probíhat od podzimu 2022 do poloviny roku 2025,“ dodává mluvčí.

  Přehradu začne povodí vypouštět v září, to bude trvat asi měsíc kvůli přemístění ryb a vodních živočichů. „Povodí Labe bude monitorovat kvalitu vody a rychlost vypouštění bude přizpůsobovat výsledkům rozborů tak, aby se eliminovala případná rizika úhynu vodních živočichů v nádrži a níže po toku Harcovského potoka,“ dodala Bendová.

  Potom bude odstraněno na 26 tisíc kubíků nánosů z nádrže a odstraněny nefunkční zatopené železobetonové konstrukce. Při této příležitosti bude kompletně opravena i zeď pravého břehu o délce 743 metrů, vedoucí od hlavní hráze k penzionu Bílý Mlýn.

  Přehrada byla dokončena v roce 1904 podle projektu Otto Intzeho z německých Cách, je kulturní památkou, proto musí být zachován její současný ráz a dodavatelské firmy budou rekonstrukci průběžně konzultovat s památkáři. „Po dohodě s památkovým ústavem bude po dokončení stavby ve volně přístupném prostoru přehrady instalována část technického zařízení, které bylo součástí historické technologie,“ uvedla mluvčí Povodí Labe.  Její rekonstrukce přijde na 388 milionů korun. Je spolufinancována z fondů Evropské unie z „Národního plánu obnovy“.

  Souběžně s tím město Liberec připravuje revitalizaci okolí přehrady, zadalo zakázku na projektovou dokumentaci rekonstrukce promenádní cesty. Kancelář architektury města už před dvěma lety nabídla Povodí Labe spolupráci na úpravě projektové dokumentace tak, aby výsledná stavba byla přívětivější pro občany města Liberce. Například místo nábřežních zdí budou postaveny schody z kamene, což by mělo vodu lépe zpřístupnit návštěvníkům.

  Přehrada Harcov je součástí soustavy retenčních nádrží, které byly v podhůří Jizerských hor vybudovány v letech 1902 až 1911. Pět přehrad v Liberci na Harcovském potoce, v Bedřichově na Černé Nise, ve Fojtce na Fojtském potoce, v Mlýnici na Albrechtickém potoce a v Jablonci na Mšenském potoce bylo postaveno podle projektu architekta Intzeho. Důvodem jejich výstavby byla ochrana před povodněmi, které oblast na konci 19. století pravidelně postihovaly.

  Jan Štoll/ČTK  Nepřehlédněte