Strakonice budují další polozapuštěné kontejnery na odpad. Město za ně zaplatilo přes 2 miliony

3.9.2021
Jiří Bydžovský

Produkce odpadu z domácností roste. Stejně tak rostou nároky na jejich třídění a uskladnění tak, aby neobtěžovaly obyvatele v přilehlých zástavbách. Mnohdy stávající nadzemní kontejnery zabírají parkovací stání a brání v průjezdu ulicemi. Polopodzemní kontejnery na rozdíl od nadzemních, nabízejí výrazně vyšší kapacitu.

Zhruba 2/3 kapacity kontejneru jsou uloženy pod zemí.  Snižuje se počet svozu jednotlivých nádob, i finanční náklady. Výhodou podzemních kontejnerů je i stálejší teplota. Zpomalí rozklad obsahu nádob a tím se sníží riziko obtěžujícího zápachu. V neposlední řadě je nespornou výhodou takových svozových nádob omezení vandalizmu či možnost opětovného vybírání odpadu.

V Nábřežní ulici ve Strakonicích budou umístěny 4 kontejnery na sklo, 2 na papír a plast s kapacitou 5m3. Přibude i pětikubíkový kontejner na textil a tříkubíkový kontejner na elektro. Dva nadzemní kontejnery budou určeny pro ukládání olejů z domácností. „V centru města se pravidelně bojuje o každý metr plochy, realizací polozapuštěných kontejnerů sice přijdeme o sedm parkovacích míst, ty ale budou nahrazeny při rekonstrukci ulice Na Ohradě. Jde o rozumný kompromis mezi kulturou skladování odpadu z domácností, který produkujeme všichni a ústupkem v parkovacích místech“, sdělil místostarosta Rudolf Oberfalcer. S výstavbou nových kontejnerových míst už město začalo. Stavba by měla být předána, podle smlouvy se zhotovitelem, do třech měsíců. Náklady na zhotovení nových kontejnerů, hrazených z rozpočtu města, vyjdou na 2 300 000 korun.

Doposud ve Strakonicích vznikly polozapuštěné kontejnery v ulici Mikoláše Alše, Švandy dudáka a Tržní. Ve výstavbě jsou kontejnerová polozapuštěná hnízda v ulici Mírová.

Zdroj: vzNepřehlédněte