Středočeský kraj spustil web k participativnímu rozpočtu

3.2.2020
Ondřej Matěj Hrubeš

Projekty by se měly týkat například výsadby zeleně, obnovy hasičských zbrojnic, opatření proti suchu, bezpečnosti chodců či občanské vybavenosti. Soupeřit spolu nebudou projekty na úrovni celého kraje, ale podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Aby hlasování bylo spravedlivé, obce v každém obvodu se rozdělí do tří velikostních kategorií do 499 obyvatel, od 500 do 2999 obyvatel a od 3000 obyvatel výše. Velikosti obvodu odpovídá přidělená částka. Na jeden projekt lze čerpat maximálně 400.000 korun.

Navrhovat projekty mohou občané ČR starší 18 let, příspěvkové a jiné organizace zřizované krajem, obce a neziskové právnické osoby na území kraje, jako jsou církve, odbory, spolky, nadace, nadační fondy, ústavy či obecně prospěšné spolky. Návrhy lze podávat během března, úřad je do poloviny května posoudí a od 16. května do 15. června o nich budou lidé hlasovat. Od července se začne na vítězných projektech pracovat.

Participativní rozpočty již ve středních Čechách zavedly některé radnice. Cílem je zapojit lidi do veřejného života a prohloubit jejich vztah k místu, kde žijí. Veřejnost v minulosti přímo rozhodovala o využití peněz vyčleněných například z rozpočtu Slaného, Příbrami či Říčan. „Je to významný prvek demokratického rozhodování a aktivního občanství, cesta budování důvěry mezi veřejností a volenými zástupci. Výsledky hlasování budou pro nás závazné,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

ČTKNepřehlédněte