Duby, lípy, habry, javory, modříny, borovice i třešně. V Kunraticích roste nový les

Začátkem loňského roku zahájili zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy práce na území mezi Vídeňskou ulicí, Kunratickou spojkou a areálem tržnice Sapa. Vyrůstá tu nový les Na Musile.

Na jaře v první etapě rozsáhlého projektu nejprve lesníci provedli na části území přípravné práce a rekultivaci ploch, a ty pak následně zalesnili vhodnými dřevinami. Výběr druhů odpovídá co nejvíce přirozené druhové skladbě území, proto zde převažují zejména listnaté druhy. 55 procent tvoří dub zimní, po deseti procentech jsou zastoupeny lípa a habr. Druhovou skladbu lesníci zpestřili javorem mléčem, javorem babykou, ale třeba také třešní. Z jehličnatých druhů tu najdete modřín, borovici nebo douglasku.

Nově zalesněné plochy byly následně oploceny, aby se tak zabránilo možnému okusu mladých stromků spárkatou zvěří.

Nejdelší pražský potok Rokytka už v Kyjích neohrožuje zástavbu

„Zatímco v první etapě se osazovaly především volné plochy bez původního porostu, v druhé etapě, která začala teď na podzim, se dosazovaly plochy v sousedních původních lesních porostech. Před výsadbami – opět s převahou listnáčů – zde bylo nutné udělat drobné prosvětlení a rozvolnění porostu tak, aby sazenice měly kvalitní podmínky pro zdárný růst. Část území je silně podmáčená, proto zde vzniklo několik umělých tůní. Díky nim se v budoucnu nejen podpoří druhová pestrost rostlinných i živočišných druhů v území, ale tůně také přispějí k zadržení vody v krajině. Projekt nového lesa Na Musile bude pokračovat i v letošním roce, kdy se počítá například s vybudováním cest propojující nové výsadby,“ uvedl lesní správce Petr Hrma.

Výsledkem by měla být pestrá mozaika lesa, luk, cest a vodních ploch. Projekt financuje hlavní město Praha.

Zdroj: Kunratický zpravodaj

na musile mapy
Les Na Musile
(Mapy.cz)
Dnes, 18:03
Že si přes mobilní aplikace můžete cokoli nakoupit, zacvičit, zaplatit účty nebo si třeba naplánovat,...
Dnes, 14:31
Chůzi jako nejlepší způsob dopravy na krátkou vzdálenost propaguje a hájí dlouhodobě organizace Pěšky městem...
Včera, 14:00
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Včera, 14:00
Jubilejní výstava byla 15. května 1891 podle plánu zahájena a od prvního dne sklízela neuvěřitelný...
Včera, 13:09
Magistrátní Výbor pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči začátkem února schválil podnět na...
26.2.2021
V hale O2 universum může vzniknout velkokapacitní očkovací centrum proti nemoci covid-19. Zástupci firmy Bestsport...
26.2.2021
Radnice Městské části Praha 22 zveřejnila výzvu o pomoc roční Terezce, kterou zaslala jedna z...
26.2.2021
Změnu provede vedení Prahy na základě žádosti tamní radnice, aby nedocházelo k záměně filmaře, loutkáře...
26.2.2021
V městské části Praha 20 - Horní Počernice nepodceňují ochranu svých spoluobčanů před koronavirem. Již...
25.2.2021
Policie dopadla čtyřiadvacetiletého muže, který údajně vyhrožováním donutil svou přítelkyni k tomu, aby přepsala byt...
24.2.2021
Pražští strážníci se při kontrole zakrytí dýchacích cest zaměří primárně na to, zda má dotyčný...
Reklama