Duby, lípy, habry, javory, modříny, borovice i třešně. V Kunraticích roste nový les

Začátkem loňského roku zahájili zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy práce na území mezi Vídeňskou ulicí, Kunratickou spojkou a areálem tržnice Sapa. Vyrůstá tu nový les Na Musile.

Na jaře v první etapě rozsáhlého projektu nejprve lesníci provedli na části území přípravné práce a rekultivaci ploch, a ty pak následně zalesnili vhodnými dřevinami. Výběr druhů odpovídá co nejvíce přirozené druhové skladbě území, proto zde převažují zejména listnaté druhy. 55 procent tvoří dub zimní, po deseti procentech jsou zastoupeny lípa a habr. Druhovou skladbu lesníci zpestřili javorem mléčem, javorem babykou, ale třeba také třešní. Z jehličnatých druhů tu najdete modřín, borovici nebo douglasku.

Nově zalesněné plochy byly následně oploceny, aby se tak zabránilo možnému okusu mladých stromků spárkatou zvěří.

Nejdelší pražský potok Rokytka už v Kyjích neohrožuje zástavbu

„Zatímco v první etapě se osazovaly především volné plochy bez původního porostu, v druhé etapě, která začala teď na podzim, se dosazovaly plochy v sousedních původních lesních porostech. Před výsadbami – opět s převahou listnáčů – zde bylo nutné udělat drobné prosvětlení a rozvolnění porostu tak, aby sazenice měly kvalitní podmínky pro zdárný růst. Část území je silně podmáčená, proto zde vzniklo několik umělých tůní. Díky nim se v budoucnu nejen podpoří druhová pestrost rostlinných i živočišných druhů v území, ale tůně také přispějí k zadržení vody v krajině. Projekt nového lesa Na Musile bude pokračovat i v letošním roce, kdy se počítá například s vybudováním cest propojující nové výsadby,“ uvedl lesní správce Petr Hrma.

Výsledkem by měla být pestrá mozaika lesa, luk, cest a vodních ploch. Projekt financuje hlavní město Praha.

Zdroj: Kunratický zpravodaj

na musile mapy
Les Na Musile
(Mapy.cz)
Dnes, 06:22
Dnes je Muzeum Bedřicha Smetany jednou ze specializovaných expozic Muzea české hudby a organizačně spadá...
Včera, 13:10
Neznámý pachatel už od konce minulého roku sexuálně obtěžuje ženy na tramvajových zastávkách v Praze...
Včera, 10:11
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Včera, 10:11
Na pražské Kampě včera večer sjelo do řeky Vltavy auto, ve kterém byl jeden člověk....
Včera, 09:02
Skupina Chinaski, houslový virtuos Pavel Šporcl a divadelní hosté dnes vystoupí na pilotním koncertu s...
Včera, 06:39
Jedna z předních propagátorek rehabilitační Vojtovy metody fyzioterapeutka Marcela Klemová pracuje ještě v osmdesáti letech....
10.5.2021
Komerční článek
Poslední rok nebyl pro nikoho lehký. Obrovský nápor v nemocnicích a velká psychická zátěž pro...
10.5.2021
Na začátku roku 2021 Moskva informovala svět, že zdejší metro nově řídí i ženy. Do...
10.5.2021
Narkoman v Praze zdemoloval zahrádku. Polykal předměty a obnažoval se.
10.5.2021
Celorepubliková kalamita lýkožrouta smrkového dorazila i do hlavního města. Pražští lesáci už kvůli němu museli...
10.5.2021
Muž s pěti zákazy řízení a na odcizené motorce ujížděl v neděli večer před policií....
Reklama