Krajinu kolem Říčan rozčlení remízy a aleje, vznikne i biokoridor

Na patnácti lokalitách v okrajových částech Říčan vzniknou na pozemcích města květnaté louky, aleje, remízy a extenzivní ovocné sady s typickými dřevinami pro Českou krajinu. Vznikne i nový biokoridor. Do krajiny přibude téměř 500 stromů a 9 tisíc keřů.

Projekt vypracovali ochránci přírody z Českého svazu ochránců přírody Vlašim, odborně ho posuzovala Agentura ochrany a přírody ČR. Jde o pozemky nelesní, takže výsadby budou řidší. Pole a stromy bude dělit hustá hráz běžných keřů. „Rozlehlé české lány mají dlouhodobě klíčový problém, ve velkém mizí ornice. Půdu, která se tvořila tisíce let, odnáší voda při bouřkách nebo silný vítr. Rozdělení krajiny erozi zpomaluje a navíc přírodní ostrovy poskytují prostor stovkám druhů rostlin a živočichů. Běžné zemědělské postupy se soustředí na výnosy a jednu jedinou právě pěstovanou plodinu,“ vysvětluje starosta Vladimír Kořen.

Na téměř šesti hektarech tak bude vysazeno na pět stovek stromů a přes devět tisíc keřů, vybudují se ochranné oplocenky a vysejí rozlehlé květnaté louky. Výsadba by měla proběhnout do dubna 2021. „Spolufinancování by mělo pokrýt většinu nákladů, které se očekávají ve výši do 7 milionů korun,“ uvedla mluvčí města Kateřina Lauerová.

Remíz u Tehova

U osady Hačalka poblíž Tehova vznikne největší remíz o celkové výměře přes 1,5 hektaru. Základ remízu tvoří duby a habry, zastoupena bude i lípa a buk. Stromy budou vysazeny roztroušeně po celém pozemku.

Doplňkovými dřevinami budou jeřáb ptačí, jabloň lesní, třešeň ptačí a hrušeň. Celkem se zde vysadí přes sto stromů a čtyři tisíce keřů. Ty budou ve větších skupinách okolo pozemku složené z brslenů, lísek, hlohů, trnek, bezů a svíd. Celá plocha s výsadbou bude oseta travní směsí pro květnatou louku a oplocena. Výsadba bude mít vliv na přírodu okolí říčanského lesa i na zlepšení vodních poměrů v oblasti.

Biokoridor u Jažlovic  

Devatenáct dubů letních bude tvořit základ aleje na jihovýchod od Jažlovic. Doplní je dalších 130 keřů směsi brslenu, hlohu, trnky a šípkové růže. Vytvoří se tak biokoridor mezi dvěma stávajícími plochami zeleně sloužící pro úkryt.

Další alej vznikne jižně od Jažlovic u dálnice D1 ze sedmi jilmů a deseti javorů. Plocha k realizaci přímo navazuje na Remíz II. Ten vznikne rozdělením pozemku do dvou remízů.

Blíže k dálnici budou v pásu vysazeny topoly, osiky a břízy převislé, které zajistí rychlejší oddělení silnice. Samotný remíz bude tvořen dubem letním a habrem. Doplňkovou dřevinou budou plané odrůdy hrušní, jabloní a třešní. Ve větších skupinách budou okolo pozemku vysázeny smíšené keřové porosty složené z brslenů, lísek, dřínů, šípků, hlohů, trnek, bezů a svíd. I tady bude oseta travní směsí pro květnatou louku.  V remízu bude celkem vysazeno na 60 stromů a přes 1100 keřů.

Remíz a dubová alej u Kuří

Tři stávající remízy u dálnice D1 propojí dalších 21 stromů a 1660 keřů. Základ remízu bude tvořen domácími druhy dřevin duby letními, habry obecnými a buky lesními. Ve větších skupinách budou okolo pozemku vysázeny smíšené keřové porosty složené z brslenů, lísek, hlohů, trnek, bezů a svíd. Celou plochu s výsadbou zpestří květnatá louka. Na jihozápad od Kuří u D1 vysadí město alej z jednatřiceti dubů letních i zimních, které doplní 79 keřů brslenů, hlohů, trnek a bezů. Jižně od Kuří vznikne také extenzivní ořešákový sad. Celkem bude vysazeno osmnáct ořešáků odrůdy Mars a sedm lip srdčitých. Stromy doplní keřové patro z lísek.

Stromo-keřový remíz u trafostanice

Také u trafostanice směrem na Lipany bude remíz tvořen domácími druhy dřevin: duby letními a zimními a habry obecnými v celkovém počtu 34 stromů. Doplňkovou dřevinou zde bude jeřáb ptačí. Ve větších skupinách budou okolo pozemku vysázeny smíšené keřové porosty složené z brslenů, lísek, hlohů, trnek, bezů a svíd celkem na 650 keřů. Celá plocha s výsadbou bude oseta travní směsí pro květnatou louku a oplocena oplocenkou.

Aleje a remíz u Pacova

Šest lip srdčitých, šest javorů babyka a šestnáct dubů bude vysazeno do třech alejí poblíž Pacova. Na konci lipové aleje v okolí místního rybníku naváže na alej nový remíz. Tam bude vysazeno 29 stromů nejčastěji dubů, dále habry, jeřáby, jabloně, hrušně, třešně. Nově zde bude 585 keřů jako je černý bez, svídu a ptačí zob. Směrem k Radošovicím budou vysazeny dva extenzivní ovocné sady z třešní a slivoní. V menších skupinkách je doplní přes 130 keřů šípků a hlohů. Celá plocha bude oseta květnatou louku. Lokalitou vede územní rezerva pro komunikace široká 10 metrů, ta zůstane bez výsadby.

Dva stromo-keřové remízy u Strašína

První lokalita se nachází západně od obce Strašín, kde v novém remízu na původně orné půdě přibydou duby, habry, břízy a osiky. Doplní je třešně, plané jabloně a hrušně. V menších skupinách budou uvnitř pozemku vysázeny smíšené keřové porosty z brslenů, lísek, hlohů, bezů a svíd. I tady doplní výsadbu květnatá louka. Na půl hektaru bude vysazeno 56 stromů a 445 keřů. Druhá lokalita je severozápadně od obce Strašín. Ta už jsou nově vysazeny ovocné dřeviny, která tvoří výsadbu podél silnice a hřbitova. Samotná výsadba tak pokryje zemědělsky obhospodařovanou plochu, kde se žádná zeleň nenachází. Sem bude vysazeno 16 stromů a 300 keřů.

21.1.2021
Říčany nemusely ve změně územního plánu podpořit zelené střechy výměnou za větší plochy zabrané stavbami....
19.1.2021
Policie pátrá po neznámém řidiči, který v Říčanech u Prahy srazil nezletilou dívku při přecházení...
13.1.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
13.1.2021
Říčanské muzeum muselo výrazně omezit výukové programy pro děti a kvůli propadu příjmů se nevyhnulo...
12.1.2021
Některé rekreační chaty a chalupy se v zimním období stanou terčem zlodějů. Rádi si vybírají...
17.12.2020
Město hledá firmu, která by postavila v Říčanech u Prahy novou školu pro 540 žáků. Ta...
14.12.2020
Nedávný sesuv kamení na silnici v Břežanském údolí u Prahy není jediný problém k řešení. Generální...
12.12.2020
Nově rekonstruované hřiště mají v základní škole U Obory v Praze 22 - Uhříněvsi. Má...
11.12.2020
Ministerstvo pro místní rozvoj řeší námitku systémové podjatosti ohledně územního rozhodnutí ke stavbě úseku Pražského...
1.12.2020
Zdravotníci nemocnice v Říčanech (AGEL) v odběrovém místě na odběr vzorků na covid-19 zvládli za první měsíc...
30.11.2020
Současná epidemická situace bohužel nedovoluje lidem setkávat se tak, jak by si přáli. Rozsvícení vánočního...
Reklama