Kůrovec se usadil i v lesích na Kladensku. Situaci řeší odbor životního prostředí

Brouk působí lesákům a odboru životního prostředí kladenského magistrátu velké starosti.

Lýkožrout smrkový, který podle ministra Richarda Brabce nalétává do středních Čech z Vysočiny, kde je zasaženo až osmdesát procent lesů, je velmi aktuálním problémem i ve středních Čechách.

Kalamita v současné době v lesích v okolí Kladna za sebou zanechává velké množství porostů napadených lýkožroutem smrkovým, které je třeba neprodleně těžit.

Zákonnou povinností vlastníka lesa je činit bezodkladná opatření k odstranění a zmírnění následků napadení stromů přemnoženými škůdci. Preventivním opatřením proti dalšímu vývoji, šíření a přemnožení lýkožrouta smrkového je těžba napadených a odumřelých stromů, jejich asanace a odvoz z lesa. Proto probíhají na mnoha místech v kladenských lesích v současnosti intenzivní těžby.

Kladenský magistrát proto upozorňuje obyvatele, aby v zájmu vlastní bezpečnosti nechodili do míst, kde se dřevo napadené kůrovcem těží, v lesích je nasazena těžká technika, pojíždí zde lesní traktory a nákladní auta, na která se  dřevo nakládá. Další nebezpečí hrozí zejména dětem při přelézání po naskládaných kládách. Takto dočasně uskladněné dříví v lesích nebývá nijak dál zajištěno, může proto dojít k uvolnění klád a vzniku úrazu s těžkými následky nebo dokonce i smrti.

V souvislosti s těžbou dřeva napadeného kůrovcem v lesím Kladenska Magistrát města Kladna jako orgán státní správy lesů upozorňuje všechny návštěvníky lesů na ustanovení § 20 zákona č. 289/1995 Sb., zákona o lesích, čili známý lesní zákon. Ten stanovuje i pokuty za porušení zákazu vstupu do lesa, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví. Porušení tohoto zákazu je podle lesního zákona považováno za přestupek s možnou sankcí až do výše pět tisíc korun.

„ Do neděle 9. února likvidovali lesníci s těžkou lesnickou technikou na jednotlivých polesích na Kladensku ohniska, kde se lýkožrout na porostech vyskytoval. Šlo o řadu menších ploch, v nichž byly podle konkrétní situace odtěženy jednotlivé stromy a celé skupiny napadených stromů,“ dodává k současné situaci v lesích v okolí Kladna tisková mluvčí magistrátu Lucie Steinerová.

Pracovníci odboru životního prostředí Statutárního města vyjížděli také na jednotlivá místa, kde byl ohlášen výskyt lýkožrouta i na nelesních pozemcích. Jakmile bylo potvrzeno, že lýkožrout porosty skutečně devastuje, vlastník měl povinnost stromy porazit.

„Složitá situace bude nyní dále komplikována i díky nutnosti likvidace polomů po pomalu odeznívající vichřici. Jednotliví revírníci budou v ještě složitější situaci než doposud. Budou muset dobře stanovit priority ve využití pracovníků i techniky, tak aby nedošlo k dalšímu výraznému nárůstu gradace lýkožroutů,“ doplňuje tisková mluvčí.

Včera, 17:58
Kutná Hora, která patří k oblíbeným turistickým cílům, je v těchto dnech neobvykle vylidněná a...
Včera, 16:44
Město Nymburk upraví v roce 2020 ceny nájemného v městských bytech. Ty se nezvyšovaly od...
Včera, 15:55
Kutná Hora odpustí podnikatelům, kteří mají pronajaté městské prostory nebo pozemky, nájem za tři měsíce. Rozhodli o tom...
Včera, 15:11
Málokdo to věděl, ale na půdě pod střechou západního křídla Žerotínského paláce se ukrývala velká...
Včera, 13:16
Nejčastějšími příčinami zdlouhavého povolování staveb jsou chyby v žádostech, nekompletní dokumentace, chybějící souhlasy státních úřadů...
Včera, 12:20
V Benátkách nad Jizerou na Mladoboleslavsku začne v dubnu oprava venkovního koupaliště. Město za rekonstrukci zaplatí 48,5...
Včera, 10:22
Město ve spolupráci s Klaudiánovou nemocnicí  začalo dovážet nákupy z lékárny pro seniory nad 60...
Včera, 09:45
Říčany chtějí důsledněji chránit zdraví dětí obyvatel města, radnice proto přistoupila k rozšíření území, kde...
Včera, 09:22
Vlašimský výrobce munice Sellier & Bellot kvůli nebezpečí koronavirové nákazy mírně snížil obvyklou intenzitu výroby,...
Včera, 08:28
Kralupy se pustily do první části rekonstrukce Čechovy ulice. Jedná se o jednu z nevýznamnějších...
Reklama