Suchdol investoval 28 milionů do vodovodu, teď se ho chce za podezřelých okolností zbavit

8.10.2020
Jan Štoll

„Kanalizace se nachází v Suchdole a Dobřeni, vodovod pouze v Suchdole. Vedení obce má v plánu kanalizační i vodovodní síť rozšířit do ostatních částí,“ konstatuje vedení Suchdola ve strategickém programu rozvoje městyse z roku 2018. Před dvěma lety byl tento stav hodnocen jako slabá stránka, a tak padlo rozhodnutí o jeho zlepšení do roku 2024.

Podle dostupných smluv na serveru Hlídač státu, investoval Suchdol pod vedením starostky Jany Rychlíkové do rozvoje a dobudování vodovodu a kanalizace přes 28 milionů korun.

Krátce po poslední investici, připravuje převod tohoto majetku pod Vodohospodářskou společnost Vrchlice Maleč. Hodnota vodovodu a kanalizace je přitom odhadována v řádu několika desítek milionů korun.

Takto zásadní rozhodnutí o  majetku Suchdola mají dnes schválit zastupitelé. Za krajně netransparentních a podezřelých okolností. Redakce bude toto velmi zajímavé jednání zastupitelstva sledovat.

O záměru zásadní veřejné zakázky totiž existovala pouze strohá informace na úřední desce.

„Úřad městyse Suchdol sděluje veřejnosti podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění záměr městyse Suchdol vložit peněžitý – na rekonstrukci ČOV a nepeněžitý vklad vodovod, kanalizace a ČOV Suchdol,“ uvedla radnice stroze na úřední desce 11. září 2020 s tím, že se občané mohou své žádosti k danému záměru podat písemně po dobu zveřejnění záměru.

Suchdol by měl za tento majetek získat akcie, jenže problém je v tom, že městys nemá znalecký posudek, který by jeho hodnotu přesně vyčíslil.

Peněžitý vklad má pak představovat částku 2 milionů korun.

Zároveň se zjistilo, že ty 2 miliony, které kromě převedení vodárenského majetku se zavazuje městys Suchdol zaplatit vodárně Kutná Hora, a které by měly jít do čističky, jsou přemrštěné. Odborný odhad současného provozovatele jsou stovky tisíc korun. Kam tedy půjde okolo 1,5 milionu je záhadou.

Podle odborníků je v případě, kdy u převodu majetku chybí znalecký posudek problém, že není známa skutečná cena majetku, ale ani jeho případné vady. Jak mají za těchto podmínek zastupitelé o převodu vodovodu a kanalizace odpovědně rozhodnout, není zřejmé.

„Do budoucna by se tak mohli hlasující členové zastupitelstva dostat do hledáčku orgánů činných v trestním řízení, zejména pokud by se například oním znaleckým posudkem či jinými skutečnostmi prokázalo, že jde o cenu nadhodnocenou,“ uvedl k podobnému případu viceprezident Asociace realitních kanceláří JUDr. Miroslav Duda.

Kromě nejasností s nakládáním majetku, také Suchdol a zejména jeho obyvatelé ztratí možnost ovlivňovat ceny vodného a stočného. Dá se tak předpokládat, že voda v Suchdole brzy zdraží.Nepřehlédněte