Suchem postižené obce na Příbramsku a Písecku vybudují společný přivaděč vody

18.2.2020
Jan Štoll

Starostové obcí Petrovic, Nechvalic, Počepic a Vysokého Chlumce z Příbramska jednali se svými protějšky na Písecku z Hrazan, Chyšku a Přeborova o řešení nedostatku pitné vody v regionu 12. února v Petrovicích. Tam je pozval starosta Petrovic Petr Štěpánek spolu se zástupci Jihočeského vodárenského svazu, společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a České geologické služby.

Mladý muž z Příbrami se na Valentýna náležitě připravil, toho příštího už ale možná oslaví ve vězeňské cele

Podle starosty Štěpánka z hydrogeologického průzkumu regionu Petrovicka vyplynulo, že je nepravděpodobné nalezení zdroje pitné vody, který by řešil potřebu zásobení obyvatel regionu. Průzkum provedla Česká geologická služba.

Podle účastníků jednání je tak jediným smysluplným řešením do suchem postižených obcí přivést vodu z bezpečné vodárenské soustavy. „Přivaděč z Římova, který nyní končí v Milevsku, má dostatečnou kapacitu pro zásobení dotčeného regionu,“ uvedl František Rytíř z Jihočeského vodárenského svazu.

Muž v Jincích na Příbramsku rozkopal dveře a pošťuchoval se s policejní hlídkou. Probudil se na záchytce

Jan Cihlář ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba pak popsal proces nutný pro vybudování stavby přivaděče pitné vody. Podle jejich nacenění dosáhnou náklady na vypracování investičního záměru 455 tisíc korun. „Na těchto prvotních nákladech se budou obce podílet poměrně podle počtu obyvatel v daných obcích,“ informoval Štěpánek. Starosty obcí teď čeká projednání záměru v zastupitelstvech, vypracování investičního záměru stavby přivaděče chtějí zadat společně.

Jednalo by se o strategickou stavbu nadregionálního významu, přivaděč tak bude potřebovat podporu na úrovni Jihočeského a Středočeského kraje. „Propojením vodárenských soustav s Jihočeskou vodárenskou soustavou se v současné době blíže nezabýváme, ale na posledním jednání Komise pro zmírňování negativních dopadů sucha a nedostatku vody byla o tom zmínka, že by tuto oblast bylo třeba řešit,“ uvedla Marcela Burešová z Odboru životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje.

„Pokud vzniklo sdružení obcí, které má zájem na vybudování přivaděče, budeme se záležitostí dále zabývat. Největší problém totiž bývá v tom, že je problematické nalézt subjekt, který celou akci zaštítí a bude i budoucím investorem,“ dodala Burešová.

Podle Štěpánka se nabízí také otázka propojení dvou vodárenských soustav – z Římova a ze Želivky mezi městy Milevskem a Sedlčany.

Starosta Petr Štěpánek k tomu dodává: „Jsme na začátku dlouhé a složité cesty. Jsem ale optimista a věřím, že se nám podaří stavbu přivaděče pitné vody zrealizovat. Při jednání panovala mezi starosty naprostá shoda a ochota na tomto projektu spolupracovat.“Nepřehlédněte