1.8.2019
Zajímavosti

Nepřátele neváhal likvidovat, ale nebyl bezuzdně krutý a mstivý. Já, Claudius

Starší generace si jistě vzpomene na skvělý, britský seriál, tohoto názvu, a na fenomenální dabing z úst Petra Haničince. Tiberius Claudius se narodil prvního srpna, roku 10 našeho letopočtu. Stalo se to v provincii Galie, ve městě Lugdunum, což je dnešní francouzské město Lyon. První římský císař, který se narodil mimo Itálii. Příbuzenské a rodové vztahy té doby jsou tak rozmanité a propletené, že se jimi nebudu zabývat. To ponechám historikům.