Továrna HP Pelzer otravuje okolí a chce legalizovat provoz. Podle lidí má být ministerstvo proti

21.1.2021
Jan Štoll

Firma chce legalizovat a rozšířit výrobu. K tomu potřebuje získat povolení v rámci hodnocení dopadů výroby na životní prostředí. Pokud povolení nezíská, bude muset výrobu v nezkolaudovaných objektech ukončit.

„Žádáme ministerstvo životního prostředí ČR, aby vydalo nesouhlasné závazné stanovisko k dodatečnému povolení nelegálních provozů firmy HP-Pelzer,“ uvádí petice spolku, jehož předsedkyně je Ivana Vírová.

Dokument popisuje neutěšený stav v místě.

„Současný provoz firmy HP Pelzer, Žatec neodpovídá platným zákonům a má závažné negativní dopady na zdraví obyvatel – úniky toxických rakovinotvorných látek do ovzduší a obtěžující nadměrná hluková zátěž území,“ uvádí důvody, proč jsou proti aktivitám továrny.

Takto má HP-Pelzer v Žatci provozovat byznys, který je součástí Adler Pelzer Group. Dodává přitom výrobky pro významné zákazníky, jako je Volkswagen a Škoda.

„V posledních třech letech HP Pelzer intenzivně pracuje na nápravě situace v areálu a legalizaci nezkolaudovaných objektů. Strategie byla zvolena tak, že se objekty budou legalizovat postupně,“ uvedla firma ve zveřejněném prohlášení.

Strážmistr Zahálka. Jeho představitel nebyl ani zdaleka muž jediné role

Firma krom úřadů jednala i s lidmi.

„Na jednání vzniklo ze strany občanů několik požadavků k doplnění. Tyto jsme všechny zapracovali. Při opětovné snaze domluvit si další schůzku, nejevili občané zájem se závěrem, že i přes zapracování všech požadovaných bodů se záměrem nesouhlasí a souhlasit nebudou. Ze strany HP-Pelzer bylo tedy uděláno maximum pro vyhovění místním občanům,“ dodává vyjádření.

Tomu ale místní příliš nevěří.

„Na základě více než 20-ti leté zkušenosti s provozy firmy HP-Pelzer, Žatec máme právo se domnívat, že neprovede potřebná, pro firmu nákladná nápravná opatření v relativně krátkém časovém období tak, jak uvádí přepracovaná dokumentace,“ pokračuje petice.

Redakce se snažila zastoupení firmy kontaktovat. Mejly se vracejí jako nedoručitelné, telefon je přepojován na Plzeňskou pobočku, a ani centrála Adler Pelzer Group se k věci nevyjádřila.

„Město Žatec pronajímá společnosti HP-Pelzer Raisovu ulici o rozloze 3895 m2. Jedná se o ulici, kterou HP-Pelzer neoprávněně dlouhá léta užíval. Po našem upozornění v roce 2016 došlo počátkem roku 2017 k uzavření nájemní smlouvy. Tato komunikace tvoří páteřní areálovou komunikaci, bez ní nemůže HPP areál užívat. Město má možnost kdykoliv tuto nájemní smlouvu vypovědět, výpovědní lhůta je stanovena na 12 měsíců,“ uvádí sdružení.

Podle smlouvy zveřejněné v registru smluv a podepsané starostkou Žatce Zdeňkou Hamousovou, platí firma městu za pronájem cesty 5,50 korun za metr čtvereční měsíčně.

„Jestliže město již 4,5 roku „řeší“ stížnosti občanů na obtěžování hlukem, prachem a zápachem, jestliže HP-Pelzer ignoruje Rozhodnutí vydaná Stavebním úřadem Žatec, která jim již v roce 2017 nakázala okamžitě v 8 objektech ukončit provoz, tak proč Město Žatec nevyužije možnosti vypovědět firmě nájem pozemku,“ ptá se Vírová.

Starostka a bývalá senátorka za Hnutí ANO Zdeňka Hamousová ale nejspíše aktuálně řeší jiné problémy. V lednu nad ní totiž vynesl Okresní soud v Lounech rozsudek za řízení pod vlivem návykové látky. Rozsudek zatím není pravomocný. Hamousové soud uložil peněžitý trest ve výši 90 tisíc korun a zákaz řízení na dobu jednoho roku.

Podle informací z radnice starostka čerpá dovolenou.

Jak přežít na jednom z nejsušších míst světa? Pouštní chameleon se dokonale přizpůsobilNepřehlédněte