Třebíčská nemocnice má nové operační sály

22.6.2022
Táňa Pikartová

Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů vyšla na více než tři sta šedesát milionů korun.

„Před dvěma lety, téměř na den, se začala psát nová kapitola historie Nemocnice Třebíč, kdy poklepáním základního kamene byla zahájena přístavba a rekonstrukce operačních sálů,“ vzpomínala ředitelka nemocnice Eva Tomášová a doplnila:„Čtyři sály jsou již rok v plném provozu a další čtyři sály, u kterých proběhla generální rekonstrukce, jsme právě teď slavnostně otevřeli. Jsem ráda, že tato významná změna nastává v roce 120. výročí provozu nemocnice, kdy v září 1902 byla otevřena Všeobecná veřejná nemocnice Františka Josefa I.“

Nový pavilon operačních sálů nabízí zdravotnickému personálu také zázemí v podobě šaten, denních místností, dospávacího pokoje pro pacienty, zákrokového sálu, centrálního dispečinku a velmi prostorné edukační místnosti, ve které je možné díky video managementu sledovat projekci operací v reálném čase. „Zprovoznění všech osmi operačních sálů, z toho sedmi standardních pro všechny operační obory včetně očního a jednoho zákrokového, nám dává možnost dohnat skluz, který bohužel v mnoha zdravotnických oborech nastal,“ okomentovala současnou situaci ředitelka.

„Dokončení pavilonu operačních sálů je pro třebíčskou nemocnici velkým přínosem a zároveň úlevou od velkých stavebních úprav, kterými areál prošel v minulých letech. Nový objekt plní navíc funkci prostorného vstupu do areálu nemocnice a v přízemí se nachází i velké edukační centrum. Dostavbou tohoto objektu získává celý areál vzdušný a moderní vzhled, výhodou je i zpřehlednění dopravní situace v areálu nemocnice,“ zmínil na slavnostním otevření hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a náměstek hejtmana Vladimír Novotný ho doplnil: „Poděkování za trpělivost patří všem pacientům, ale hlavně zdravotníkům, kteří se museli při své práci vypořádat se stavebním ruchem. Přeji zaměstnancům nemocnice, aby se jim v novém pavilonu dobře pracovalo.“

„Další do budoucna plánovanou stavební akcí je parkovací dům podél ulice Bráfova. Prozatím ve fázi plánování a příprav je stavba nové budovy S, která by sloužila jako léčebna dlouhodobě nemocných,“ uzavřel krajský radní pro oblast majetku Karel Janoušek.

 Nepřehlédněte