• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Tříkrálová sbírka ukázala, že solidarita není ani v těžkých časech prázdné slovo  

  24.1.2023
  Vítězslav Hospes

  Tříkrálovou sbírku v Kutné Hoře a na Kutnohorsku i v roce 2023 organizovala tradičně (jedná se o 23. ročník!) Oblastní charita Kutná Hora s tím, že předem stanovila základní záměr, kterým  je získání finančních prostředků pro: 

  – Podporu sociálních služeb   pro seniory, osoby se zdravotním postižením či duševním onemocněním  v  nově rekonstruovaném centru. Přístav (487 500 Kč). 

  – Úhradu nákladů Dobrovolnického centra, které hledá, připravuje a vysílá dobrovolníky do nemocnic, domovů pro seniory a charitních center (78 000 Kč). 

  – Přímou materiální pomoc jednotlivcům i rodinám v nouzi či neúnosně složité životní situaci (32 500 Kč). 

  – Realizaci humanitárních programů v Indii, mj. k podpoře nemajetných školáků a studentů (32 500 Kč). 

  – Příspěvek do fondu krytí nákladů při odstraňování následků přírodních katastrof, povodní, požárů, apod. (19 500 Kč). 

  Z výtěžku Tříkrálově sbírky zůstává 65 procent Oblastní charitě KH, o zbývající částku se podělí Diecézní charita Hradec Králové, potřební lidé v zahraničí, 5 procent jde na celostátní projekty a dalších 5 na režii sbírky. 

  Z akcí, které Tříkrálovou sbírku v Kutné Hoře a na Kutnohorsku podpořily, připomeňme alespoň Tříkrálový koncert v sedlecké katedrále či koncert studentů  kutnohorského Církevního gymnázia, ale nelze přehlédnout TO HLAVNÍ A ZÁSADNÍ: Malé i velké koledníky v ulicích, ve městech i vesnicích, plnící svou roli za každého počasí, nezištně, obětavě, nadšeně a tisíce lidí, kteří vhodili  svůj příspěvek  s vědomím, že doba je sice pro většinu těžká, ale pomáhat těm nejpotřebnějším a nejohroženějším je nezbytné. 

  Okrajové čtvrti byly rovněž cílem koledníků

  Některé konkrétní údaje: V letošním roce tříkráloví koledníci vykoledovali v Kutné Hoře 267 307 Kč. Statické pokladničky u kutnohorských partnerů přinesly do sbírky dalších 31 588 Kč. Celkový výsledek Tříkrálové sbírky za rok 2023 v Kutné Hoře je tedy krásných 298 895 Kč ze 61 zapečetěných pokladniček, toto číslo je konečné. 

  Slovo nyní dejme Marcele Mommersové z Oblastní charity Kutná Hora: „K 24. 1. 2023 bylo již rozpečetěno zhruba 93 % pokladniček a aktuální průběžný výsledek za koledu včetně dalších spočítaných obcí je krásných 1 123 552 Kč. K tomu nám dárci přispěli přes online koledu 11 560 Kč. Bezhotovostně na  účet přispěli dárci 11 300 Kč. Průběžný výsledek Tříkrálové sbírky je tedy 1 146 412 Kč a lze radostně konstatovat, že celkový obnos bude vyšší než v roce 2022.

  V samotné Kutné Hoře nám letos štědří dárci přispěli o 33 263 Kč více než v roce loňském. Moc děkujeme za  dary do Tříkrálové sbírky. Velmi si jich vážíme. Děkujeme také malým i velkým koledníkům a partnerům statických pokladniček. Děkujeme dobrovolníkům, kteří se sbírkou pomohli a hlavní koordinátorce sbírky Pavlíně Lickové.“  


  Témata:

  Nepřehlédněte